دوره و شماره: دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 1-291 
3. گونه‌شناسی مرد پنداری در اقوام استان گیلان

صفحه 93-130

10.22054/qjss.2012.887

محمدسعید ذکائی؛ بهجت یزدخواستی؛ علی یعقوبی چوبری


7. نوجوانان و تلفن همراه

صفحه 244-281

10.22054/qjss.2012.891

علیرضا حسینی پاکدهی؛ مریم حاج محمدی