دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
حرکت و کار در اندیشه و آیین‌های‌ ایرانی و یونانی‌ (بستگی‌های‌ کار و نظام ‌اجتماعی‌ در فلسفه‌ و ادیان‌ "ایرانی‌ ـ اسلامی"‌ و یونانی‌ و یهودی‌ ـ مسیحیایی)

مرتضی فرهادی

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 1-57

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.885

چکیده
  چکیده: در این نوشتار به کار و حرکت از دیدگاه عام و فلسفی و رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی پرداخته شده است و سپس از دیدگاه زیست‌شناسی و علم اقتصاد کار از غیر کار تفکیک شده و پس از این تعاریف و طبقه‌بندی‌ها مؤلف کوشیده، از یک سو فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار امروز ایران را با دیروز آن در ارزش‌گذاری‌ها و حرمت کار و وجدان کاری و مسائل پیوسته ...  بیشتر

همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت

علی اصغر قاسمی؛ مجید خورشیدی؛ حسین حیدری

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 57-92

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.886

چکیده
  چکیده از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت به یکی از موضوعات مهم دولت‌ها، اقوام و صاحب نظران و اندیشمندان مسائل سیاسی و اجتماعی جهان تبدیل شده است. در ایران نیز در این مقطع زمانی موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات اساسی و مهم عرصه سیاسی بوده است. پیگیری این حق از طرف اقوام ایرانی که با سوء تفاهمات ...  بیشتر

گونه‌شناسی مرد پنداری در اقوام استان گیلان

محمدسعید ذکائی؛ بهجت یزدخواستی؛ علی یعقوبی چوبری

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 93-130

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.887

چکیده
  چکیده مردانگی محصول کنش‌های متقابل در زندگی روزمره است که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی  برساخته می­شود، مفهوم جنسیت و به تبع آن مردانگی بیشتر تحت تاثیر گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی است. این مقاله، با استفاده از روش کیفی، مصاحبه‌های فردی و گروهی و نمونه‌گیری هدفمند به سنخ شناسی مردانگی در اقوام استان گیلان پرداخته است. یافته‌های ...  بیشتر

بازنمایی "دیگری فرودست" در رمان‌های دوره پهلوی اول

ابوتراب طالبی؛ مریم ناظری

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 131-171

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.888

چکیده
  چکیده: مقاله حاضر در پی آن است که درکی از چگونگی بازنمایی روابط قدرت درون یکی از پر مخاطب‌ترین ژانرهای ادبی (رمان) به دست آورد. روابطی که نه به صورت آشکار بلکه به طور پنهانی درون سطرهای رمان گنجانده شده و گویای ذهنیت نهانی نویسندگان این رمان‌ها در مورد اقشاری بود که در مقاله پیش رو با عنوان "دیگری" تعریف شده‌اند. در مبانی نظری، ابتدا ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی فرهنگ سیاسی احزاب و سازمان‌های سیاسی توسعه‌گرای ایران (درطول یک دهه، از اواسط دهه 1370)

فرهاد شایگان فرد

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 171-215

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.889

چکیده
  چکیده: هدف این مقاله توصیف و تحلیل فرهنگ سیاسی احزاب و سازمان‌های سیاسی توسعه گرای ایران بر مبنای چارچوبی نظری است که در آن ابعاد موضوع با اهمیت متفاوتی ترکیب شده‌اند. در این چارچوب نظری تلاش شده تا به 16 گزینه طراحی شده، که بگونه‌ای هدفمند در جهت کشف فرهنگ سیاسی گروه‌های هدف، مشتمل بر چهار حزب و سازمان سیاسی پاسخ داده شود. بدین منظور ...  بیشتر

ارزیابی تجربی نظریه‌ اینگلهارت در ایران: ارتباط توسعه با دینداری

محمدرضا طالبان؛ مهدی رفیعی بهابادی

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 216-243

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.890

چکیده
  چکیده سؤال اصلی این مقاله ‌این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه‌یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می‌کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس ...  بیشتر

نوجوانان و تلفن همراه

علیرضا حسینی پاکدهی؛ مریم حاج محمدی

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، صفحه 244-281

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.891

چکیده
  چکیده امروزه تلفن همراه در مقایسه با رایانه و فناوری‌های اینترنتی، به دلیل ارزانی و سهولت استفاده از آن، نفوذ بیشتری در زندگی اجتماعی،  سبک زندگی و رفتار مصرفی مردم دارد. این مقاله بخشی از پژوهشی است در راستای شناخت این مسئله که نوجوانان تهرانی در استفاده و دستیابی به تلفن همراه چگونه رفتار می‌کنند؟ چارچوب مفهومی ‌بر اساس بررسی ...  بیشتر