نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده صدا و سیما

چکیده

تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه‌های گوناگون از جمله افکار عمومی‌و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است.
بی حد و مرز بودن عرصۀ فعالیت رسانه‌ها، آفت‌هایی را به همراه داشته و آسیب‌هایی را متوجّه افراد و جامعه می‌نماید. محدودیت بیش از حد رسانه‌ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازندۀ آن‌ها را مختل می‌سازد. پس وضع مقرراتی که هم حقوق عادلانۀ رسانه‌ها را تأمین و هم مسئولیت، حدود، تخلف‌ها و جرایم رسانه‌ای و مجازات‌های آن‌ها را مشخص نماید، ضرورتی انکارناپذیر داشته و در کشور ما و سایر کشورها به آن توجّه شده است و حاصل آن وضع قوانینی متعدّد و تغییرهای پیاپی آن‌ها بوده که آگاهی از آن‌ها برای اصحاب رسانه و افراد جامعه سودمند به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflections on the Rights of the Press

نویسنده [English]

  • mahmood alavi