نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 این مقاله تحقیقی، با هدف بررسی گفتمان  سنت گرای موسیقی در ایران معاصر(1385- 1285) به بررسی خصوصیات و عناصر اصلی شکل گیری و تکوین گفتمان یاد شده پرداخته است. تاضمن تبار شناسی تاریخی و معرفی ویژگی‌های گفتمانی این دوره، تفسیر و بازشناسی معنا کاوانه‌ای از این گفتمان ارائه نماید. این مقاله از منظر مطالعات فرهنگی، به کمک روش تبار شناسی و تحلیل تاریخی گفتمان نشان می‌دهد که چگونه بستر‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر گفتمان یاد شده تأثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته‌اند. در این دوران، گفتمان سنت‌گرای موسیقی در مقابل گفتمان‌های تجدد گرا، باز‌شناسی می‌شود؛ این گفتمان تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر شکل گرفته و تکوین یافته ‌است. همچنین در این دورانبرگزاری کنگره بین المللی موسیقی تهران 1340(ه. ش). و تأسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، نقطه عطفی در شکل گیری درون مایه‌های اصلی گفتمان سنت گرا به شمار می‌آیند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying traditionalism discourse of music in contemporary Iran

نویسنده [English]

  • hosein sarvari

چکیده [English]

This research with aim of surveying the traditionalism discourse of music in contemporary Iran is studying the features and basic element of forming and genesis of this discourse. So with the historical genealogy and presentation of discoursal features of this period exhibit a semantic interpretation of that discourse. Regarding the perspective of Cultural Studies, genealogy manner and historical analysis of discourse, this article shows that how political, social and cultural context influence directly or indirectly that discourse . The consequences of this article are gathered by the help of modal way and by the usage of discourse analysis and historical genealogy. At the time the discourse is recognized against modernism discourses and formed in the shadow of political, social and cultural conditions of Iran. In that period, holding the international congress of Iran's music in 1961 and establishment of Preservation and Diffusion Center [for music] are considered as turning points for the formation of basic elements of traditionalism discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • tradition
  • discourse analysis
  • traditionalism
  • music