دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
سیاست‌های دولت وتوسعه سیاسی در ایران (1384-1368)

طاهره قادری

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 7-47

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6888

چکیده
  توسعه سیاسی پدیده‌ای است که نمی‌توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به‌ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می‌کنند که در میان آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد:

مهدی طالب

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6889

چکیده
  هدف این پژوهش شناختابعاد، اولویت­ها و تاکیدهای توسعه اجتماعی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم­آبادمی­باشد، که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفیورویکردهای عرفیوتلخیصیبهصورتمشترکانجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله­های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها ...  بیشتر

چگونگی بازنمایی آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران

علیرضا حسینی

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 85-128

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6890

چکیده
  در این مقاله 10 مستند اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­اند. هدف از این تحلیل فهمیدن دو مطلب است: اول بررسی این نکته که مسائل و آسیب­های اجتماعی کودکان و نوجوانان در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده‌اند، دوم این که در فیلم‌های مورد بررسی از بین چهار نهاد ...  بیشتر

ناپدید شدن مبادله نمادین در مجلات زنان

محمود مهام

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 129-194

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6891

چکیده
  با توجه به اهمیت روزافزون رسانه در دنیای جدید از یک طرف و اهمیت زنان به عنوان بخش مهمی‌از مخاطبان رسانه از طرف دیگر، در این پژوهش تلاش شده است نحوه پیام رسانی و تاثیرگذاری مجلات غیرتخصصی و عمومی ‌منتشر شده برای زنان در زمینه رشد مصرف گرایی، مورد بررسی قرارگیرد. از این رو، 11 مجله غیرتخصصی که مخاطب اصلی آنها، زنان می‌باشند به روش تحلیل ...  بیشتر

بررسی جایگاه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه در مطبوعات محلی

محمدمهدی فرقانی

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 196-244

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6892

چکیده
  این مقاله­­‌­، بر اساس نتایج تحلیل محتوای مطالب مطبوعات محلی استان خوزستان تدوین شده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی مطبوعات محلی استان خوزستان از نظررعایت اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و معیارهای روزنامه‌نگاری توسعه در دوره زمانی فروردین تا اسفند 1389 است. در مجموع این پژوهش نشان می‌دهد که مطبوعات محلی استان خوزستان از هر دوجنبه ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی دبیران متوسطه شهر خرم‌آباد

ابوالفضل ذوالفقاری

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 246-275

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6893

چکیده
  اعتماد مهم‌ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. اعتماد همچنین یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است. مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی بوده و از شاخص‌های مهم در جامعه تلقی می‌شود که کاهش آن می‌تواند زمینه را برای رشد نا بسامانی‌ها و بی‌نظمی‌‌ها و ...  بیشتر

هویت حرفه‌ای یا جنسیتی: مطالعه‌ای بر دختران تحصیل کرده شاغل بالاتر از 35 سال در شهر تهران

سهیلا علیرضا نژاد

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، صفحه 276-311

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6894

چکیده
  امروز زنان بسیاری در مشاغل تخصصی مشغول به کارند. دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و شغل ضمن فراهم آوردن فرصت فعالیت‌های تخصصی، می‌تواند موجب تاخیر در زمان ازدواج و ایفای نقش‌های سنتی زنان به مثابه مادر و همسر شود. این واقعیت دختران را در وضعیت هویتی ویژه‌ای قرار می‌دهد. سوال اینجاست دختر ایرانی شاغل و تحصیل کرده هویت خود را چگونه تعریف ...  بیشتر