دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی تطبیقی توسعۀ موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق

وحید نقدی

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6765

چکیده
  پژوهش حاضر یک بررسی تطبیقی در مورد توسعۀ موزون در مجموعۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی است. در این تحقیق، نقش چهار متغیرِ اساسی و وابسته به سطح کلان، در چهار حوزۀ گوناگون جامعه، بر توسعۀ موزون کشورهای یاد شده بررسی شده‌ است. برای این منظور از روش تطبیقی فازی استفاده شده است ؛ و مسیرهای ایجابی و سلبیِ دست‌یابی به توسعۀ موزون مورد بررسی قرار ...  بیشتر

تبیین سطح و نوع دینداری دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم

طاهره قادری

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 47-92

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6766

چکیده
  این تحقیق، به سنجش سطح دینداری و سنخ‌شناسی انواع دینداری دانشجویان، می‌پردازد. برای سنجش سطح دینداری از مدل و سنجة گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی) مناسب جامعة آماری، برگزیده ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مطالعه موردی: دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم دبیرستان‌های شهرکرمان

عباس تقی زاده

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 93-126

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6767

چکیده
  سواد رسانه‌ای، سواد جدید در قرن بیست و یکم است که توانایی در زمینه‌های دسترسی، تحلیل، ارزیابی، برقراری ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای در اشکال گوناگون و تفکر انتقادی را شامل می‌شود. پرسش‌های اساسی در‌این تحقیق بررسی میزان سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و ارتباط آن با جنسیت، رشته‌های تحصیلی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی ...  بیشتر

نقش فرهنگ در اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی و آمریکایی

محمدرضا آهنچیان

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6768

چکیده
  مطالعه اثرات فرهنگ بر زندگی هدفمند به‌ منزله یکی از عوامل مهم سلامت روان‌شناختی افراد، و همچنین عامل مؤثر بر شکل‌گیری هدف‌ها و اولویت‌بندی آن، یک موضوع چالشی و مهیج برای پژوهشگران است. هدف این پژوهش، مطالعۀ نقش فرهنگ در اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی و آمریکایی بود. این پژوهش به روش توصیفی طراحی و اجرا شد. نمونه شامل ...  بیشتر

«سنخ شناسی یاریگری‌ها در جنگ براساس روایت‌های زنان جنگ زده»

محمدتقی کرمی قهی

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 153-212

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6769

چکیده
  تحقیقات ‌اندکی پیرامون یاریگری‌های مردمی ‌و دولتی در دوران جنگ و پس از آن انجام شده است. زنان جنگ زده ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد، به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های درگیر پدیده جنگ تحمیلی و پس از آن، از مهمترین راویان آن، در نگارش تاریخ جنگ مطلقاً دچار بی مهری شده‌اند. با عطف به وجود چنین خلأ مهمی، این مقاله که بخشی از نتایج به دست ...  بیشتر

معنویت‏گرایی نوین به مثابه گفتمان

ابوتراب طالبی

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 213-252

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6770

چکیده
  مقاله پیش‌رو درباره یکی از ابعاد فرقه گرایی جدید در ایران است. توجه ویژه این نوشتار به معنویت‌گرایی جدید است. به لحاظ نظری بر نظریه «انفسی شدن» چارلز تیلور، متفکر کانادایی تکیه دارد. با استفاده از نظریه مزبور و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به تحلیل نشانه‌های معنویت‌گرایی جدید پرداخته ...  بیشتر

اعتماد اجتماعی و رابطه آن با مشارکت اجتماعی مورد مطالعه: شهر یزد

مهربان پارسامهر

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، صفحه 253-286

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6771

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یزدی صورت گرفته است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایش به کار رفته است. پرسشنامه ‌این تحقیق از اعتبار و پایایی برخوردار بوده و جامعه نمونه آن از 316 نفر از شهروندان یزدی تشکیل شده است که به صورت خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل ...  بیشتر