نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیقات ‌اندکی پیرامون یاریگری‌های مردمی ‌و دولتی در دوران جنگ و پس از آن انجام شده است. زنان جنگ زده ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد، به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های درگیر پدیده جنگ تحمیلی و پس از آن، از مهمترین راویان آن، در نگارش تاریخ جنگ مطلقاً دچار بی مهری شده‌اند. با عطف به وجود چنین خلأ مهمی، این مقاله که بخشی از نتایج به دست آمده از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد بوده و براساس روایت‌های زنان یاد شده و از خلال مصاحبه‌های روایی به دست آمده، برخی از مضامین یاریگری‌های مردمی ‌و دولتی در زمان جنگ و پس از آن را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جمع آوری و طبقه‌بندی نموده است. محتوای موجود در نهایت در پنج مقوله «یاریگری‌های دولتی به جنگ زدگان»، «یاریگری‌های مردمی‌به جنگ زدگان»، «یاریگری‌های جنگ زدگان به یکدیگر»، «یاریگری‌های جنگ زدگان به هم میهنان و دولت» و «یاریگری‌های مردمی‌ به هم میهنان و دولت» قرار گرفت. مهمترین تفسیر و توضیح این سنخ بندی تشکل یافته اشاره به حضور ارزش‌های مثبت پیرامون یاریگری نهفته در پتانسیل فرهنگی ایرانیان داشته که در نتیجه آن امکان وقوع سریع کنش‌های یاریگرانه را نسبت به‌این پدیده شوم هموار ساخته و از سوی دیگر، نقش سرمایه‌های اجتماعی جنگ زدگان و بویژه سرمایه اجتماعی خانواده و نهاد خویشاوندی در شکل گیری و تداوم کنش‌های یاریگری، کاملاً مشهود، همه جانبه و مستمر بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pology of Support in the (Iraqi Imposed) War Based on Narrations of Female Victims of the War

نویسنده [English]

  • mohammad taghi karami ghahi

چکیده [English]

Few studies have been carried out to investigate public and governmental supports during the time of the (Iraqi imposed) war and after it. A group of women living in Beheshti township of Mashhad who were victims of the war, who realized it and its aftermaths very deeply, and who are among the most important narrators of the war, are, unfortunately, absolutely neglected in historiography of the (Iraqi imposed) war. Having realized this gap, the present paper employs a qualitative content analysis method to identify themes of public and governmental supports by analyzing part of findings of a MA thesis which included these women’s narrations of war extracted from narrative interviews with them. Available content was eventually categorized into five themes: the government’s support of victims of the war, public support of victims of the war, victims’ supports of each other, victims’ supports of fellow countrymen and the government, and public support of fellows and the government. The most important implication of this typology is the realization of presence of positive values in Iran’s cultural potential which, on the one hand, allows for immediate acts of support in the time of war, and, on the other hand, shows the important role of social capitals of victims of war, particularly the family and relatives, in forming sustainable, inclusive support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • support
  • Participation
  • narrative interview
  • qualitative content analysis
  • cultural potential
  • Social Capital