نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر یک بررسی تطبیقی در مورد توسعۀ موزون در مجموعۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی است. در این تحقیق، نقش چهار متغیرِ اساسی و وابسته به سطح کلان، در چهار حوزۀ گوناگون جامعه، بر توسعۀ موزون کشورهای یاد شده بررسی شده‌ است. برای این منظور از روش تطبیقی فازی استفاده شده است ؛ و مسیرهای ایجابی و سلبیِ دست‌یابی به توسعۀ موزون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، مطابق تئوری‌های موجود، ترکیب علّی از چهار متغیر آزادی اقتصادی، ناکارآمدی دولت، ناهمگونی فرهنگی، و جمعیت با اخلاق روند توسعۀ این کشورها را به‌وجود آورده‌اند. مطابق یافته‌های تحقیق، در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی، و کشورهای قابل مقایسه با آن‌ها، آزادی اقتصادی به تنهایی به توسعۀ موزون منتهی نشده، بلکه شرایط ویژه‌ای را می‌طلبد تا روند توسعه به توسعه‌ای موزون نزدیک گردد. یافته‌های تحقیق، مؤید آن است که دولت کارآمد و اقدامات آن در روند توسعه، به تنهایی نقش کافی ایفا می‌کند. اما اگر دولت از توانایی و کارآمدی بالایی برخوردار نباشد، ترکیب‌های علّیِ گوناگونی از متغیرهای دیگر همچون ناهمگونی فرهنگی، آزادی اقتصادی، و بویژه جمعیت با اخلاق و منظم می‏تواند به توسعۀ موزون منجر گردد. در میان متغیرهای نام‌برده، نقش اخلاق در بیشتر مسیرهای موجود بسیار کلیدی و شرط لازم برای وقوع توسعۀ موزون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey of Harmonious Development in South Asian Countries: Highlighting the Necessity of a Principled and Orderly Population

نویسنده [English]

  • vahid naghdi

چکیده [English]

This research is a comparative survey of harmonious development in South Asian countries. In this research, the role of four basic, top-level variables in the harmonious development of these countries is examined in four different social aspects. A fuzzy comparative analysis5 is used, andpaths to follow and not to follow in the course of development are explored. Results of the study showed that the development process of these countries was affected by a mixed causal connection of the following four variables: economic freedom, weak government, cultural heterogeneity, and principled population. Based on the findings of the study, in the South Asian and comparable countries, economic freedom as a single factor does not lead to a harmonious development, and it requires certain circumstances alongside in order that the development will be harmonious. The findings indicate that a strong government and its measures operate as an independent variable with strong and efficient influences on the process of development. In case the government is weak and its performance inefficient, then other causal connections of the other three variables, i.e. cultural heterogeneity, economic freedom and, most particularly, a principled and orderly population, can bring about a harmonious development. Among the latter three variables, the role of a principled population is crucial and it is a necessary condition for attaining to a harmonious development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • harmonious development
  • Institutionalism
  • fuzzy comparative analysis
  • causal connections