دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی

علی اصغر کیا؛ سعید شاه حسینی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.341

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه‌ نیازهای فردی و اجتماعی مخاطب سینمای ایران با میزان استفاده‌ او از این سینما انجام شده است. روش این پژوهش، پیمایش بوده است که سعی دارد بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم مرتبط با مخاطب‌ فعال و استفاده‌ و رضامندی، به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه رابطه‌ای بین استفاده از سینما برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی ...  بیشتر

کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ حسین پرویز اجلالی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 35-72

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.342

چکیده
  مقاله‌ پیش رو،  می‌ کوشد با بهره‌گیری از اندیشه‌های جامعه‌شناختی، مدلی نظری ـ مفهومی برای توسعه‌ فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیک دو بخش «هسته‌ فرهنگی مشترک» و «کنش اجتماعی» و تبیین روابط میان این دو، به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه‌ معاصر پرداخته است. در ادامه، با محوریت همین چارچوب نظری، چگونگی تغییر ...  بیشتر

بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)

علی اکبر تاج مزینانی؛ مهدیه حامد

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.343

چکیده
  چکیده طی دهه‌های اخیر، تغییرات بسیاری در کتب درسی صورت گرفته است. تحقیق حاضر با تمرکز بر سه دوره تغییرات کتاب فارسی ابتدایی، به بررسی تحولات فرهنگ جنسیتی[1] می‌پردازد. برای این منظور، محتوای آشکار و پنهان کتاب فارسی در سه سال تحصیلی 1357، 1362 و 1382 با رویکردی استقرایی و به روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفت. مقولات مرتبط با سئوالات ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی

منصوره تبریزی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.344

چکیده
  چکیده روش تحلیل محتوا یکی از روش‌های رایج در تحقیقات اجتماعی است. طی دهه‌های اخیر، گونه‌های گوناگونی از تحلیل محتوا به وجود آمده‌اند که می‌کوشند اصول این روش را در ترکیب با مفروضات انواع رویکردهای نظری به کار گیرند. با وجود چنین تنوعی، این پرسش قابل طرح است که چگونه می‌توان نوعی دسته‌بندی از روش تحلیل محتوا ارائه داد؟ آیا تقسیم ...  بیشتر

سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت

سمیه سادات شفیعی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 139-186

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.345

چکیده
    چکیده در مقاله حاضر، موضوع مقاومت به عنوان مفهومی ‌متداول، رایج و محوری در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات فرهنگی متاخر، مورد بحث قرار گرفته و از طریق روش اسنادی با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و تحلیل نظری تلاش شده تا ویژگی‌ها و مولفه‌های مقاومت، اشکال و وجوه کاربردی آن بر حسب منابع اولیه در دسترس مطالعه شود. علاوه ...  بیشتر

بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )

مهدخت بروجردی علوی؛ محسن حبیبی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 187-222

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.346

چکیده
  این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه ...  بیشتر

معرفی و تحلیل نقوش صخره‌ای ازندریان ملایر

یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، صفحه 223-252

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.347

چکیده
  سنگ نگارها از نظر انجام مطالعات تاریخ هنر، باستان شناسی و مطالعات انسان شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با در نظر گرفتن پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی همدان و وجود مکان‌های گوناگونی که‌ این نقوش در آنها ایجاد شده‌اند، خلاء مطالعاتی در این مورد مشهود بود؛ به طوری که تا کنون تنها دو محل دارای نقوش صخره‌ای در این استان گزارش و به صورت ...  بیشتر