دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان

محمدحسین پناهی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6817

چکیده
  فرهنگ سیاسی ­جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل می‌شود که به مجموعه ارزش‌ها و نگرش‌ها، دانش‌های سیاسی گفته می‌شود که به روند سیاسی جامعه معنا می‌دهد. این مقاله بر مبنای پژوهشی است که طی آن تلاش شده است ویژگی‌های فرهنگ سیاسی و تنوع آن و رابطه‌اش با عوامل اجتماعی در استان گلستان بررسی شود. جهت بررسی، نمونه آماری با حجم 562 نفر از مراکز ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

عزت الله سام آرام

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 39-80

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6818

چکیده
  ایده سرمایه اجتماعی برای اولین بار توسط دانشمندان علوم اجتماعی در مفهوم وسیع ثروت اجتماعی و در آمد اجتماعی وارد ادبیات جامعه شناسی شد. مفهوم سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی بین علوم اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که نگاهی ارزشی به تعاملات اجتماعی در راستای دست یابی به اهدافِ نه فقط اجتماعی که سیاسی و اقتصادی دارد.این سرمایه زاده ...  بیشتر

احیای فرهنگ سیاسی پژوهی و جایگاه آن در ایران

احمد گل محمدی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6819

چکیده
  در سه دهه اخیر که با ارتقاء جایگاه فرهنگ در رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف علوم انسانی و اجتماعی ویژگی می‌یابد، رشته علوم سیاسی هم شاهد چنین تحولی بوده است. بارزترین نمود این تحول، احیای فرهنگ سیاسی پژوهی است که در افزایش تأملات نظری و مطالعات تجربی مصداق می‌یابد. بنابراین، تولید داده‌های معتبر، بیشتر درباره فرهنگ سیاسی جوامع ...  بیشتر

تحلیلی جامعه‌شناختی بر احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان

وحید قاسمی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 107-137

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6820

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که با همین عنوان طی سال‌های 1385 و 1386 به انجام رسیده است. در این پژوهش، پژوهشگران با دو پرسش اصلی مواجه بوده‌اند: اول اینکه بر روی مقیاس احساس بی‌عدالتی، موقعیت معلمان شهر زنجان در کجا قرار دارد؟ و دوم آنکه از بین متغیرهای احساس تعلق، احساس محرومیت، عدالت درون سازمانی، منزلت شغلی، منطقه محل سکونت و سطح ...  بیشتر

رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

هادی خانیکی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 139-188

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6821

چکیده
  در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آنها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه فراگیر و متکثر مانند: اینترنت مطرح و سپس سیر تطور و شکل‌گیری رسانه‌های شهروندی و جایگاه آنها در زیست‌بوم جدید رسانه‌ای مورد ...  بیشتر

آموزش‌های انسانگرایانه در رمان "نامه‌های ایرانی" منتسکیو - شاهکار قرن (18)

فاطمه عشقی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، صفحه 189-218

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6822

چکیده
  در این پژوهش نکات اساسی  گفتمان منتسکیو در رمان "نامه‌های ایرانی"  در 1721 نشان داده شده است. او بر ای پیشبرد مقاصد اجتماعی و تربیتی، مقایسه‌ای بافضای فرهنگی ایران به منظور آگاهی انسان طبیعی متفکر به جای انسان پرورش یافته سطحی‌نگر قرن 17 انجام داد. منتسکیو با تصور قضاوت خارجیان شرقی درباره ساختار اجتماعی فرانسویان و در کل اروپاییان ...  بیشتر