نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش نکات اساسی  گفتمان منتسکیو در رمان "نامه‌های ایرانی"  در 1721 نشان داده شده است. او بر ای پیشبرد مقاصد اجتماعی و تربیتی، مقایسه‌ای بافضای فرهنگی ایران به منظور آگاهی انسان طبیعی متفکر به جای انسان پرورش یافته سطحی‌نگر قرن 17 انجام داد. منتسکیو با تصور قضاوت خارجیان شرقی درباره ساختار اجتماعی فرانسویان و در کل اروپاییان را‌هی گشود که واکنش‌های جهان بینانه‌اش میان نشانه‌ها و پدیده‌ها نه تنها  خود او را در نظریاتش با انتشار اثر فلسفی جاودانه "روح القوانین" 1745 که در ارتباط با این رمان شکل گرفته است، استوار کرد بلکه معاصرین او چون ولتر نیز تحت تأثیر همین مقاصد روشنگرایانه عقاید فلسفی خود را به منظور نفوذ در فرهنگ عامه انسجام بخشیدند. بدین صورت پژوهشها در انسانگرایی منطقی درباره فردیت و کنش آن در تربیت زنان، در مذهب و در سیاست با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی چون ماشین تکثیردر ادبیات بکار افتاد. قوانین تربیتی و اجتماعی وضع شده در پایان قرن هجدهم، دوران  انقلاب، که یکی ازپایه گذارا نش اوست، به همان صورت بنابرخواسته روشنگران تحقق نیافت. کمبود‌ها و برداشت‌های اشتباه از کاوشهای فرهنگی و آموزشهای تشکل نیافته، انسان‌گرایی را به چالشهای دیگر فرهنگی کشاند، اما فصل تازه‌ای به عنوان انسان‌شناسی در قرن 19 راه خود راگشود. تحقیقات در معرفت شناسی که از این دوره راه عقلانی پیدا کرد، همراه با نظریات جهان شمول ره سیصد ساله پیموده و هنوز هم در فراز و نشیب‌های وجودی و تربیتی، آن جستجوها ادامه دارد. اما شوق ایران شناسی ازآن به بعد وارد مرحله جدیدی از تاریخ شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Humanistic Education in Persian Letters Novel by Montesquieu The Masterpiece of 18th Century

نویسنده [English]

  • fatemeh eshghi

چکیده [English]

I would like to point out the major characteristics of communicative novel« Persian Letters » in the 1721. For the developing of social-educative purposes, he made a comparison with the cultural atmosphere of Iran, for the sake of natural thoughtful human’s understanding instead of cultivated human of the 17th century who didn’t think deeply. Supposing judgment of Eastern foreigners about the social structure of the French and the entire Europe, Montesquieu paved the way for his reaction towards his universal point of view among signs and phenomenon, not only published the everlasting philosophical piece of work “Esprit des Lois” in 1745 which was formed regarding to this novel but also his contemporaries such as Voltaire influenced by these clear- view purposes, moreover gave consistency to his philosophical notions in order to penetrate the public culture. Therefore, researches on rational humanities about individuality and its influence on training women, also in religion and politics, considering the geographical conditions were used like a copy machine. Educational and social rules which were created at the end of 18th century, the time of revolution, one of whose founder is him did not reach the end in the same way, based on the will of intellectuals. Defections and misinterpretations of cultural investigations and incompletely formed teachings brought other cultural challenges for humanities, but opened a new season as humanity in 19th century. Researches on epistemology which found its rational way from this era, have passed long way of three hundred years besides universal theories and still being in existential ups and downs, continued those investigations. The eagerness for Iranology entered a new era from that date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Persian
  • French
  • Culture
  • humanity
  • moral
  • Religion
  • politic