نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آنها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه فراگیر و متکثر مانند: اینترنت مطرح و سپس سیر تطور و شکل‌گیری رسانه‌های شهروندی و جایگاه آنها در زیست‌بوم جدید رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در خلال این پژوهش پنج سایت فعال روزنامه‌نگاری شهروندی، به عنوان نمونه‌هایی از رسانه‌های شهروندی که در ایجاد فضاهای گفت‌وگویی و شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین حول محور مورد تمرکز خود عمل می‌کردند، برای مطالعه انتخاب شدند و با مدیران و بنیان‌گزاران آنها گفت‌وگو شد. در نهایت نیز سازوکار فعالیت و اداره این رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که نمونه‌های انتخاب‌شده دارای چه ویژگی‌هایی هستند و با چه چالش‌هایی روبرو شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizen Media and Alternative Public Sphere

نویسنده [English]

  • hadi khaniki

چکیده [English]

In this article Citizen Media and its role in the formation of alternative public sphere is discussed. At first theoretical issues of formation of alternative public sphere and its dependence on a widespread media like Internet is addressed and then the trend process of citizen Media and their place in the new media ecosystem is debated. The case study of the article comprises of 5 websites involved in citizen journalism. These case studies were selected for their focus on the formation of alternative public sphere and dialogue atmosphere. As a final point the mechanisms of activities and organizing these media are discussed. It is also mentioned that the selected case studies have particular characteristics and are confronted with certain challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Media
  • Citizen Journalism
  • Alternative Public Sphere
  • Media Ecosystem
  • Dialogue