نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سه دهه اخیر که با ارتقاء جایگاه فرهنگ در رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف علوم انسانی و اجتماعی ویژگی می‌یابد، رشته علوم سیاسی هم شاهد چنین تحولی بوده است. بارزترین نمود این تحول، احیای فرهنگ سیاسی پژوهی است که در افزایش تأملات نظری و مطالعات تجربی مصداق می‌یابد. بنابراین، تولید داده‌های معتبر، بیشتر درباره فرهنگ سیاسی جوامع رونق فزاینده‌ای گرفته است.
در نوشتار حاضر می‌کوشیم به پرسش‌های مرتبط درباره این تحول پاسخ دهیم: که چرا در سه دهه اخیر فرهنگ سیاسی پژوهی اهمیت روزافزونی یافته است؟ نمودها و مصادیق این اهمیت یابی چیست؟ فرهنگ سیاسی پژوهی در ایران چه جایگاهی دارد؟ سازماندهی کلی مقاله هم با این سه پرسش اصلی تناسب یافته است. بنابراین، نخست پس از نیم نگاهی به شکل گیری و رونق نسبی فرهنگ سیاسی پژوهی روشمند در میانه سده بیستم، عواملی را بازشناسی خواهیم کرد که به نوعی باعث شدند تا این سنت پژوهشی پس از سپری کردن یک دوره نسبتاً طولانی رکود و افول، احیا شود و از اواخر سده بیستم، رونق فزاینده‌ای پیدا کند. سپس به برجسته‌ترین نمودها و مصادیق این رونق اشاره خواهیم کرد. بحث پایانی مقاله هم نوعی همسنجی و ارزیابی آسیب شناسانه وضعیت فرهنگ سیاسی پژوهی در ایران است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revival of Researching Political Culture and its Position in Iran

نویسنده [English]

  • ahmad golmohamadi

چکیده [English]

In recent three decades we have been witnessing increasing attention to culture in many fields of social sciences, including political science. Most prominent example of this development is restoration of theoretical research and case studies on political culture. So there has been an increasing volume of different data collection about political culture of various societies by many researchers and research centers. Referring to these developments, the aim of this article is explaining recent increasing importance of researching political culture. So, firstly, we glance through genesis and development of researching political culture since 1950s. Then we'll try to recognize main factors that caused the revival of researching political culture in last decades of 20th century. Next part of the article introduces some important examples of such restoration, especially some researches and research centers. Finally, we depict characteristics of researching political culture in Iran.