دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
موزه هایی در باد معرّفی مجموعه عظیم سنگ نگاره های نو یافته «تیمره»

مرتضی فرهادی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 13-61

چکیده
  این نوشته، گزارشی از بزرگترین مجموعه نویافته سنگ نگاره های حکاکی شده صخره ای و نشانه های نمادین ما قبل هیروگلیف در ایران و آسیاست. اهمیت این مجموعه نه در بزرگی اندازه نگاره ها، بلکه به خاطر پهنه کار، کثرت تصاویر، تکرار نمادها و تنوع بسیار از لحاظ مضمون و صحنه های کمیاب و یا حتی منحصر بفرد در نقاشی های پیش از تاریخ آدمی است. تصاویر پستانداران، ...  بیشتر

محاسبه nLx در جدول عمر خلاصه

حسن سرایی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 63-78

چکیده
  محاسبه nLx دومین مشکل روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه است. در این مقاله، سه روش اصلی محاسبه nLx معرفی و در موزد اطلاعات تقریبی ایران سال ۱۳۶۵ بکار برده شده است. این روشها از این قرارند: (۱) روش مبتنی بر فرض توزیع یکنواخت مرگ در گروه سنی، (۲) روش گریویل، و (۳) روش رید - مرل. در پایان مقاله نیز به مقایسه روشهای مزبور و ارزیابی آنها پرداخته شده ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

عزت الله سام آرام

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 79-105

چکیده
  این تحقیق در سال ۱۳۷۱ در منطقه لرستان انجام شده است. تعریف «توسعه» در این تحقیق عبارت است از تغییر در ساختارهای جامعه روستایی از اجتماع سنتی به سوی جامعه مدرن در ابعاد اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی. تأکید این تحقیق در امر توسعه روستاها بر تغییرات فرهنگی است و متغییرهایی که در آن بررسی شدهاند عبارتند از: جوانان بسیجی روستا، سواد، برنامه ...  بیشتر

در آمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات

نعمت الله فاضلی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 107-133

چکیده
  جامعه شناسی هنر و ادبیات، شاخه ای از علم جامعه شناسی است که ساخت و کار کرد اجتماعی هنر و ادبیات و رابطه میان جامعه و هنر و قوانین حاکم بر آنها را بررسی می کند. این شاخه علمی در ایران بسیار نوپاست . در مقاله حاضر تلاش نویسنده آن است تا به نحو مجمل و مختصر موضوع، هدف، تاریخچه، نظریه ها، رهیافت های جامعه شناختی و انواع بررسی های آن را توضیح ...  بیشتر

اثر اشتغال زنان کارگر بر میزان مشارکت زوجین در امور خانواده

عذرا جارالهی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 136-150

چکیده
  خانواده یکی از اساسی ترین و ابتدائی ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است. یکی از این تغییرات، شاغل شدن زن در خارج از خانه و دریافت دستمزد بوده که اساساً با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه های خانگی به کارخانه ها پدید آمده است. تغییر در وضعیت اشتغال زن، عامل مهمی در تغییر ساخت ...  بیشتر

اشتغال زنان و نقش تعاونی ها

ژاله شادی طلب

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 151-178

چکیده
  یکی از اهداف تعاونی ها برای توسعه ملی که به وسیله سازمان های مختلف دواتی مانند وزارت تعاون به اجرا در می آید، افزایش فرصت اشتغال برای زنان است. تجربیات اخیر تعاونی های در این زمینه نشان میدهد که تعاونی های خانواده گرا می توانند برای زنان ایجاد شغل و درامد کنند و پایگاه اجتماعی آنان را تغییر دهد. با توجه به مطالعه انجام شده و بررسی تجربه ...  بیشتر

بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری

نعیم بدیعی؛ هوشنگ عباس زاده

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 179-216

چکیده
  مفهوم «اعتماد» مخاطبان به رسانه های خبری از مفاهیمی است که سالهاست مورد توجه پژوهشگران علوم ارتباطات قرار گرفته است. این بررسی که به چگونگی اداراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه های خبری توجه دارد، موارد زیر را مطرح میکند: ا- در مورد اخبار داخلی ...  بیشتر

صنعتی شدن و توسعه دیدگاه های نظری

طاهره قادری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 218-283

چکیده
  این مقاله دو دیدگاه نظری رقیب را در مورد توسعه بررسی میکند: دیدگاه ساختارگرا و دیدگاه نو لیبرال. هر یک از این دو دیدگاه در زمان های متفاوت نفوذ قابل توجهی در تفکر توسعه داشته اند. محور اصلی تضاد بین دو دیدگاه، نقشی است که دولت باید در توسعه اقتصادی ایفا کند. به نظر ساختارگراها دولت باید در کلیه فعالیت های اقتصادی مشارکت فعالانه ای داشته ...  بیشتر

جایگاه تحقیقات در علوم انسانی گذشته، حال، آینده

علامه محمد تقی جعفری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، صفحه 285-296

چکیده
  استاد علامه محمد تقی جعفری اگر هویت انسانی با آن عظمت و استعدادها که دارد و در گذشته ما قبل غلبه صنعتگرایی تا حدودی خود را ارایه نموده بود، تا به حال ادامه داشت، ما امروز به جای این بحث، این مسئله را بررسی می کردیم: «تحقیق در ادامه تکامل هویت انسانی ». به هر حال نخستین مسئله ای که ما در این مبحث با آن روبرو هستیم، تعریفی ولو به طور ...  بیشتر