نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این نوشته، گزارشی از بزرگترین مجموعه نویافته سنگ نگاره های حکاکی شده صخره ای و نشانه های نمادین ما قبل هیروگلیف در ایران و آسیاست. اهمیت این مجموعه نه در بزرگی اندازه نگاره ها، بلکه به خاطر پهنه کار، کثرت تصاویر، تکرار نمادها و تنوع بسیار از لحاظ مضمون و صحنه های کمیاب و یا حتی منحصر بفرد در نقاشی های پیش از تاریخ آدمی است. تصاویر پستانداران، پرندگان و از جمله برخی پستانداران منقرض شده در سطح ملی و محلی، ابزارهای گوناگون شکار و برخی ابزارهای ناشناخته، و در یک مورد، شباهت حیرت انگیزی که بین یکی از این نقوش با تصاویر غار سه برادر ( TTOIS - FTC TCS) در فرانسه وجود دارد و همچنین مضامین جانوری و شکار که به سبک های گوناگون، بارها وبارها و گاه بر روی هم تکرار شده اند، به طورکلی می توانند پرتوی بر زندگی پیش از تاریخ و دوران تاریخی آدمی در این منطقه بیفکنند و باستان شناسان، مردم شناسان، مردم شناسان پیش از تاریخ، زبانشناسان، تاریخ نویسان هنر و اختراع و ابزارسازی، جغرافی دانان و بوم شناسان را بکار آیند. تشریح یک کتیبه پهلوی و چند کتیبه عربی و فارسی موجود در این مجموعه سنگ نگاره ها، در این گزارش مستثنی شده و در نوشتاری دیگر بدانها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Museums in Wind: Introducing the Vast New - Found Rock Engravings of Teimareh

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

This article is a report of the newly found collection of rock engravings, including drawings and symbols, belonging to pre-hieroglyph era. This collection is the largest ever found rock engravings in Asia and Iran. The importance of this collection is not in the size of the pictures, hut in the great number of the drawings and the repetition of the symbols, and their great variability in terms of content, rare scenes, and unique pre-historic images. The pictures include drawing of mammals- some already extinct in the region- birds, hunting tools, and unknown devices. Overall, they can shed some light on the pre-historic life of man in this region or the world. Definitely'! the findings will be very interesting to and useful for archeologists, anthropologists, linguists, historians of arts and inventions. geographers, and ecologists.