نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خانواده یکی از اساسی ترین و ابتدائی ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است. یکی از این تغییرات، شاغل شدن زن در خارج از خانه و دریافت دستمزد بوده که اساساً با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه های خانگی به کارخانه ها پدید آمده است. تغییر در وضعیت اشتغال زن، عامل مهمی در تغییر ساخت و کارکردهای خانواده بوده که تا کنون مورد مطالعه برخی از پژوهشگران قرار - گرفته است. سوال اساسی در این تحقیق این است : آیا کار کردن زنان خانواده های کارگری در خارج از خانه، تغییری در میزان مشارکت همسرانشان با آنان در امور خانواده ایجاد میکند ؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Female Worker's Employment on the Participation of Couples in the Famely Affairs

نویسنده [English]

  • ozra jarollahi

چکیده [English]

Family is one of the fundamental and primary social institutions. It has undergone many changes during the history, including women's work outdoors which affected structure and functions of the family institution. The main objective of this research was to evaluate the effect of famale worker's employment on their decision-making power and on their husbands' data form Iran, 1986. These methods include: 1. The method based on the assumption of even distribution of deaths in the age distribution. 2. Greville methods. 3. The Recd-Merrell method. These methods, at the end, are compared and evaluated