نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از اهداف تعاونی ها برای توسعه ملی که به وسیله سازمان های مختلف دواتی مانند وزارت تعاون به اجرا در می آید، افزایش فرصت اشتغال برای زنان است. تجربیات اخیر تعاونی های در این زمینه نشان میدهد که تعاونی های خانواده گرا می توانند برای زنان ایجاد شغل و درامد کنند و پایگاه اجتماعی آنان را تغییر دهد. با توجه به مطالعه انجام شده و بررسی تجربه گذشته تعاونی ها در ایران، باید به نکات زیر اهمیت داد. 1- تعاونی های زنان سازمان دولتی نیستند بلکه واحد های مستقلی هستند. 2- تعاونی های زنان باید ساختار دموکراتیک داشته باشند. 3- زنان برای ایجاد و اداره تعاونی ها به آموزش مهارت های مدیریتی نیازمنددند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Employment and the Role of Cooperatives

نویسنده [English]

  • jhaleh shadi talab

چکیده [English]

One of the goals of national development plans, which have been carried out by different governmental organizations, such as Ministry of Cooperatives, is to increase employment opportunities for women. The recent experiences of cooperatives in this respect shows that family oriented cooperatives can provide job and income for women, and change· their social status. But taking into consideration the past experiences with cooperatives in Iran, the study indicates that we must be concerned that: • Women's cooperatives arc not governmental organization but independent entities. • Women's cooperatives should have democratic structure.participation in the house work. To do this research, two groups of women were compared: 1. The employed female workers in "Tolidaru Pharmaceutical Company" (130 women). 2. The houswives whose husbands were employed as workers in the above mentioned company (130 women). The collected data was analyzed through the use of comparison of frequencies and percentages, chi-square, Cramer's V and Phi. The results show that the employed women feel a greater level of decision making power and cooperation from their husbands in houseworks than the unemployed ones. Nevertheless, the husband's participation in the housework is quite trival.