نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم «اعتماد» مخاطبان به رسانه های خبری از مفاهیمی است که سالهاست مورد توجه پژوهشگران علوم ارتباطات قرار گرفته است. این بررسی که به چگونگی اداراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه های خبری توجه دارد، موارد زیر را مطرح میکند: ا- در مورد اخبار داخلی تفاوت معنی داری بین میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای داخلی رسانه های کشور (رادیو، تلویزیون و روزنامه) مشاهده نمی شود. میانگین میزان اعتماد پاسخگویان در حد متوسط و کمتر است.2- در خصوص اخبار خارجی، میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای خارجی تلویزیون ( سیمای جمهوری اسلامی ایران) و روزنامه ها بیش از رادیو (صدای جمهوری اسلامی ایران) است. میزان اعتماد آنان به اخبار سه رسانه بیش از اعتماد آنان به اخباری است که از طریق فردی (دوستان و بستگان) به آنان منتقل می شود. ۳- دانشجویان معتقدند تأثیر مطلب کتابهای منتشر شده داخلی، بیشترین و رادیوهای فارسی زبان بیگانه، کمترین تأثیر را بر روی عقاید، نگرشها و رفتار آنان در بردارد. ۴- دانشجویان بر این باورند که بیان واقعیتها، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار، مهمترین عامل اعتماد به اخبار رسانه های کشور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of College Students' Perception of News Media Credibility

نویسندگان [English]

  • naeem badie 1
  • hushang abbas zadeh 2

چکیده [English]

The conceptualization and measurement of news media credibility have been a continuing concern of mass communication researchers for many years. This study examined how students at the college of social sciences, Allarneh Tabatabai University, perceived news media credibility. The findings suggest that there is no statistical difference between the degree of credibility among news media (radio, television and newspaper) with respect to domestic news. However, the degree tends to be about an average.