نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

محاسبه nLx دومین مشکل روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه است. در این مقاله، سه روش اصلی محاسبه nLx معرفی و در موزد اطلاعات تقریبی ایران سال ۱۳۶۵ بکار برده شده است. این روشها از این قرارند: (۱) روش مبتنی بر فرض توزیع یکنواخت مرگ در گروه سنی، (۲) روش گریویل، و (۳) روش رید - مرل. در پایان مقاله نیز به مقایسه روشهای مزبور و ارزیابی آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of nLx in the Abridged Life - Table

نویسنده [English]

  • hasan saraai

چکیده [English]

Calculation of nLx is the second most important methodological problem in the study of an abridged life-table. In this article, three basic methods for the calculation of nLx are introduced, and then applied to the approximate