نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله دو دیدگاه نظری رقیب را در مورد توسعه بررسی میکند: دیدگاه ساختارگرا و دیدگاه نو لیبرال. هر یک از این دو دیدگاه در زمان های متفاوت نفوذ قابل توجهی در تفکر توسعه داشته اند. محور اصلی تضاد بین دو دیدگاه، نقشی است که دولت باید در توسعه اقتصادی ایفا کند. به نظر ساختارگراها دولت باید در کلیه فعالیت های اقتصادی مشارکت فعالانه ای داشته باشد تا بتوان بر مسایل عقب ماندگی اقتصادی فایق آمد اما نولیبرالها نقش عمده را در این رابطه به بازار واگذار می کنند. نویسنده در این مقاله ابتدا به بررسی مختصر تاریخ «تحول تفکرات توسعه» و سپس در تحلیل هر یک از این دو دیدگاه به بررسی عناصر اصلی این نظریه ها و سیاست های پیشنهادی هر یک جهت تدوین برنامه های توسعه پرداخته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Industrialization and Development: Theoretical Perspectives

نویسنده [English]

  • tahereh ghaderi

چکیده [English]

This article has presented two contending theoretical perspectives on development, the structuralist and the nee-liberal approach. At different times each approach has exercised a dominant influence over development thinking. Central to the conflict between the two approaches is the role which the state should play in economic development. For structuralists an active state is essential for over-coming the problems of economic backwardness. Neo-libcrals put their faith in the market and consider it as the most important factor in the efficient allocation of the resources. The writer, in this article, first explains the changes in the development thinking and then while examining each of the above perspectives, discusses the main clements of their theories and policies. The use of the latest statistical data, till the end of ! 98Us, has also added to the credibility of the article.