دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران؛ علل و زمینه‌ها

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 1-42

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.47651.2160

چکیده
    کنارگذاری اجتماعی گاه در بعد آموزشی و در سطح بالای آن یعنی نظام آموزش عالی اتفاق می‌افتد. آنچه در این کنارگذاری نقش محوری ایفا می‌کند آن است که افراد در دسترسی به حقوق و فرصت‌ها با موانعی روبرو می‌شوند که یا از ادامه حضور در نظام آموزشی عالی بازمی‌مانند یا در عین حضور به حاشیه رانده می‌شوند. در این مطالعه سعی بر این بوده است ...  بیشتر

جامعه شناسی
نیازسنجی و سنخ‌شناسی نیازهای نخبگان جوان دانشگاهی

بهنام لطفی خاچکی؛ منصوره مهدی زاده

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 43-80

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.75302.2683

چکیده
    تحقیق حاضر باهدف شناخت و اولویت‌گذاری نیازهای نخبگان جوان و سنخ‌شناسی این گروه، در چارچوب روش کیو ضمن مصاحبه عمیق با نخبگان و بررسی منابع موجود، نیازهای نخبگان را شناسایی نمود. در بخش دوم 62 نفر از نخبگان جوان دانشگاهی پرسشنامه نیازها را تکمیل نمودند. سپس چهار عامل یا الگوی ذهنی به دست آمد. طبق یافته‌ها «نخبگان حمایت‌طلب» ...  بیشتر

مطالعات زنان
ناباروری و رنج زنان (مروری بر مشکلات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی نازایی)

حمیده دباغی؛ زینب رفیعی پور

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 81-119

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72483.2610

چکیده
    مادری، یکی از انتظارات جنسیتی معاصر از زنان و به‌عنوان امری بدیهی، مقدس و انگاره‌ای قوام‌یافته در جامعه‌پذیری جنسیتی زنان تبلور دارد. برمبنای چنین باور قوی و ارزش محوری پیرامون مادری، ناباروری در نقطه مقابل، به‌مثابه یک نقص برای زن است. بر این اساس، زنان نابارور، با چالش‌ها و مشکلات اجتماعی متعددی مواجه می‌شوند که فراتر ...  بیشتر

جامعه شناسی
انباشت و استفاده از «سرمایه زیباشناختی بدن» برحسب معیارهای هنجاری جنسیتی

بهرام نیک بخش

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 121-159

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.73443.2640

چکیده
    ظاهر فیزیکی به‌عنوان شکلی از سرمایه در سال‌های اخیر موردتوجه جامعه شناسان قرار گرفته است. چراکه «سرمایه زیبایی‌شناختی»، مانند سایر اشکال سرمایه، می‌تواند انباشته و در تبادلات اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد. هدف کلی این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات در مورد ابعاد و معنای ظاهر آرائی و استفاده از آن با ابزار پرسشنامه بود. جامعه ...  بیشتر

روش شناسی علوم اجتماعی
شناسایی مؤلفه‌های تجاری شدن ورزش فوتبال در ایران

زهره مهدوی فر؛ باقر ساروخانی؛ امیر مسعود امیرمظاهری

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 121-196

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.68203.2654

چکیده
    این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه‌های تجاری شدن ورزش فوتبال در ایران، با استفاده از روش آمیخته اکتشافی (تحلیل مضمون و دلفی)، انجام شده است. اعضای پانل بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 42 نفر می­باشند. یافته­­ها نشان داد: تعداد 8 مضمون به­عنوان تم­های نهایی شناسایی شدند که عبارت‌اند از: 1. رواج خریدوفروش و قیمت­گذاری فوتبالیست­ها؛ ...  بیشتر

جامعه شناسی
تجارب زنان جوان از تماشای سریال‌های کره جنوبی

فاطمه محمدی؛ طیبه فرج زاده

دوره 29، شماره 98 ، مهر 1401، صفحه 197-233

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.75228.2682

چکیده
    بسیاری از جوانان امروزی هوادار صنعت فیلم‌سازی کشور کره جنوبی هستند که این مسئله برای بسیاری از والدین نگران‌کننده است. این پژوهش در پی فهم تجارب هواداری در زنان جوان ایرانی از سریال‌های کره‌ای و نسبت آن با فضای مجازی است. این پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و از کدگذاری برای تحلیل داده ...  بیشتر