دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعات زنان
شناسایی و تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان به ازدواج (مطالعهای با رویکرد ترکیبی)

محمدصالح طیب نیا؛ راحله کاردوانی؛ سعیده یراقی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.75566.2689

چکیده
  مطالعه حاضر باهدف تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان به پدیده ازدواج، در چارچوب رویکرد ترکیبی و با استفاده از استراتژی اکتشافی– متوالی به انجام رسیده است. روش مورداستفاده در مرحله کیفی پژوهش نظریه زمینه‍ای و در مرحله کمی پیمایش بوده است. مشارکت‍کنندگان پژوهش در مرحله کیفی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه‍های اصفهان، ...  بیشتر

مردم شناسی
ارزش‌ها و سبک‌های زندگی جوانان ایرانی در نیم‌قرن اخیر: تداوم‌ها و گسست‌ها

محمدسعید ذکائی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 47-88

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.75736.2692

چکیده
  تحولات ساختاری، ارزشی، تاریخی و جهانی در نیم‌قرن اخیر در ایران معنا، تجربه و گفتمان‌های جدیدی را برای جوانی برقرار ساخته‌اند و آن را به پدیده‌ای مهم در فهم پویایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بدل ساخته‌اند. ظهور پدیده جدید جوانی در ایران موقعیت و مناسبات تازه‌ای را در سیاست فرهنگ و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی برقرار ...  بیشتر

جامعه شناسی
جنسیت و فهم سوژگی زنان از قرنطینه خانگی در بحران کرونا

محمدتقی کرمی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 89-132

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.76686.2716

چکیده
  خاص‌بودگی پاندمی کرونا به وقوع آن در آغاز دهه دوم قرن 21 با بالاترین حد توسعه‌یافتگی دانش پزشکی و بهداشت و نیز به بازگشت به سنت پزشکی کهن قرنطینه بازمی‌گردد. هدف پژوهش با تأکید بر سویه‌های جنسیتی تجربه بحران کرونا به‌مثابه فاجعه در مفصل‌بندی آن با راهکار قرنطینه خانگی، فهم تجربه جنسیتی زنان است. این تحقیق در پارادایم تفسیری تفهمی ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
جشن عروسی، به‌مثابه صنعتی نوظهور (مطالعه‌ای در شهر همدان)

معصومه طالبی دلیر؛ علیخواه فردین؛ سید هاشم موسوی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 133-174

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.74132.2652

چکیده
  این روزها برخلاف گذشته، برگزاری جشن عروسی در شهرهای بزرگ، کمتر شکلی مشارکتی دارد و مراحل مختلف آن، غالباً، از آغاز تا پایان، به مؤسسات تجاری سپرده می‌شود. این شرایط بیانگر آن است که در جامعه امروزی، صنعتی به نام صنعت عروسی در حال شکل‌گرفتن ‍است و عروسی‌ها رو به سوی تجاری شدن دارند. هدف این مقاله شناخت ویژگی‍های این صنعت نوپدید ...  بیشتر

مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

ابراهیم صالح آبادی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 175-215

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.46982.2255

چکیده
  این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب‌های منتشره در ایران در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی را نقد و ارزیابی نماید. روش این مقاله مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین آسیب‌های پژوهشی در جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران به‌قرار زیر است: برقراری نادرست روابط علی بین ...  بیشتر

ارائۀ الگوی بینافرهنگی ارزش های کار و کاربست آن در فضای همکاری سازمانهای مردم نهاد محلۀ هرندی تهران

میترا عظیمی؛ سیمین ویسی

دوره 29، شماره 99 ، دی 1401، صفحه 217-257

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.68955.2549

چکیده
  بهره‍گیری از الگوهای موفق ارزش کار در فرهنگ‍های گوناگون که با فرهنگ خودی انطباق دارند، باعث ارتقای سازمان‍ها می‍گردند. انتخاب سازمان‍های مردم‍نهاد به دلیل پویایی آن‌ها و محلۀ هرندی به دلیل اهمیت و پرچالش بودن آن صورت گرفت. تطبیق یافته‍های میدانی که با روش‍های مشاهده، مصاحبۀ عمیق و نیمه‍ساختاریافته و نیز گروه‍های ...  بیشتر