دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران: ویژگی‌ها و نقش برنامه‌ریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی

علی خاکساری

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6872

چکیده
  این مقاله بر روی توسعه صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی ‌و بویژه جمهوری اسلامی ‌ایران تمرکز کرده است. صنعت گردشگری در تمام کشورهای جهان و از جمله کشورهای اسلامی ‌به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شناخته شده است و تمام دولتها سعی دارند تا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند از ظرفیت‌ها و منابع کشور خود در ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نگرش جوانان (18 تا 29 سال) به مواد اعتیادآور

محمد زاهدی اصل

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 34-60

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6873

چکیده
  اعتیاد به موادمخدر، هم به عنوان مسأله­ای جامعه­ای و هم از جنبه­ای به  عنوان آسیب جامعه­ای ناشی از رفتار انحرافی، شیوعی بی­سابقه داشته و پدیده‌ای ا­ست چند وجهی­ که در علل گرایش افراد به آن، عوامل متعددی تأثیر می‌گذارند. یکی از دلایل اصلی در گرایش افراد به موادمخدر ضعف در نگرش‌هاست و این پژوهش به منظور شناسایی عوامل ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعة بین‌کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008

علی ساعی

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 61-110

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6874

چکیده
  مسالة این مقاله ناظر بر درجة تفاوت­پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به­صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت­پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی ...  بیشتر

جوانان و فرهنگ اتومبیل

محمود شهابی

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 111-147

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6875

چکیده
  فناوری‌ که ابتدا برای برآوردن نیازهای انسان به وجود آمد، به مرور در ترکیب با دیگر برساخته‌های فرهنگی و اجتماعی کارکردهای نوینی یافت. اتومبیل به عنوان بخشی از گفتمان فناوری که امروزه در تمام جوامع مشهود است، پس از ورود به ایران، الگوهای جدیدی در نحوه‌ انطباق و مصرف پیدا کرد و به یکی از پرطرفدارترین ابعاد فرهنگ عامه و حوزه علاقمندی ...  بیشتر

مقایسه انعکاس خبرهای مربوط به کشورهای اسلامی ‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی:

حسین افخمی

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 148-183

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6878

چکیده
  هدف این پژوهش  که با توجه به نظریه برجسته سازی و ارزش‌های خبری (انحراف و اهمیت اجتماعی) شومیکر و کوهن و روش تحلیل محتوا انجام شده است، بررسی پوشش خبری کشور‌های اسلامی‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی است. جامعه آماری تحقیق، شش ماه برنامه‌های شامگاهی این شبکه‌ها بوده است و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک ...  بیشتر

بررسی نقش روابط عمومی ‌در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی سازمانی و ارائه مدل مناسب

اصحاب حبیب زاده

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 186-232

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6879

چکیده
  سرمایه اجتماعی منبعی است که در راستای دستیابی به اهداف، در اختیار سازمان‌ها و اشخاص قرار دارد. بنابراین روابط عمومی ، نقشی مهم و گاهی اوقات ضروری در تشکیل سرمایه اجتماعی و مصرف آن ایفا می‌کند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ ‌این مساله که چگونه فعالیت‌های روابط عمومی ‌به تولید سرمایه اجتماعی به طور اعم و سرمایه اجتماعی سازمانی به طور ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا

اکبر شریفیان

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، صفحه 234-269

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6880

چکیده
  در این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر بر انتخاب درمان ناباروری در زنان نازا مورد بررسی قرار خواهد گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا می‌باشد. از مجموعه عوامل اجتماعی، تاثیر دوعامل روابط اجتماعی، گفتمانی - علمی ‌و اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر متغیروابسته (انتخاب درمان ناباروری) ...  بیشتر