نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فناوری‌ که ابتدا برای برآوردن نیازهای انسان به وجود آمد، به مرور در ترکیب با دیگر برساخته‌های فرهنگی و اجتماعی کارکردهای نوینی یافت. اتومبیل به عنوان بخشی از گفتمان فناوری که امروزه در تمام جوامع مشهود است، پس از ورود به ایران، الگوهای جدیدی در نحوه‌ انطباق و مصرف پیدا کرد و به یکی از پرطرفدارترین ابعاد فرهنگ عامه و حوزه علاقمندی جوانان تبدیل شد. این پژوهش در پی آن است که با توصیفی اکتشافی و تحلیلی از معانی ذاتی و برساخته‌ اتومبیل، دریابد که استفاده از خودروی شخصی در بین جوانان شهر تهران چه دلالت‌ها، کارکردها و کژکارکردهایی را با خود همراه می‌سازد. بنا به ماهیت موضوع و عدم نظریات پیشینی در این زمینه و دست یافتن به لایه‌های عمیق‌تر ذهنی، برای این تحقیق از میان روش­های کیفی، نظریه‌‌‌ مبنایی انتخاب شد. پس از بررسی نظریات مرتبط با فرهنگ اتومبیل، «انگیزه‌ها، معانی و کارکردهای متنوع استفاده از اتومبیل» و شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی‌های کنش و پیامدهای مؤثر بر آن شناسایی شد. با وجود تلقی اتومبیل به مثابه‌ یک تکنولوژی خنثی، داده‌های این پژوهش بر معنای فرهنگی و اجتماعی اتومبیل تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Youth and Culture Car

نویسنده [English]

  • mahmood shahabi