نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش  که با توجه به نظریه برجسته سازی و ارزش‌های خبری (انحراف و اهمیت اجتماعی) شومیکر و کوهن و روش تحلیل محتوا انجام شده است، بررسی پوشش خبری کشور‌های اسلامی‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی است. جامعه آماری تحقیق، شش ماه برنامه‌های شامگاهی این شبکه‌ها بوده است و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک انتخاب شده است. آزمون‌های آماری استفاده شده شامل کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب تعیین رگرسیون بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که اخبار کشورهای شمال، همچنان سهم بالایی را در جریان اخبار بین‌المللی دارند و در جریان بین‌المللی خبر، اخبار مربوط به کشورهای اسلامی ‌عمدتاً جهت‌گیری منفی داشته‌اند. از سویی دیگر، یافته‌های تحقیق درخصوص برجستگی آیتم‌های خبری، نشان می‌دهد، اگرچه ارزش‌های خبری (انحراف و اهمیت اجتماعی) در برجستگی آیتم‌های خبری دارای نقش هستند، ولی ارزش‌های خبری (انحراف و اهمیت اجتماعی) درصد پایینی از برجستگی آیتم‌های خبری را تبیین می‌کنند، یعنی در واقع آنچه که روزنامه‌نگاران فکر می‌کنند ارزش خبری دارد، لزوماً به خبر تبدیل نمی‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare reflection of news about Islamic countries and the world on international television networks

نویسنده [English]

  • hosein afkhami