دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی اثر زندان بر زندانی

جعفر سخاوت

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، صفحه 1-33

چکیده
  اثر زندان بر زندانی معمولا با بررسی تکرار جرم پس از آزادی انجام میگیرد. در این بررسی اثر زندان بر زندانی از طریق سه متغیر مهم مورد تاکید جامعه شناسان مکتب کنترل مانند گاتافردسون (GottfredSOn) و هرشی(Hirshe) ارزیابی می شود. این سه متغیر که موجب همنوایی زندانی با جامعه می شوند عبارتند از: میزان پیوستگی زندانی با خانواده، با جامعه و تصویر از خود ...  بیشتر

ارتباطات غیر کلامی و توسعه صنعت جهانگردی

مهدی کروبی

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، صفحه 35-58

چکیده
  . ارتباطات غیرکلامی شامل کلیه پیام هایی می شود که افراد علاوه بر خود کلام، آنها را نیز مبادله میکنند. به کارگیری درست و شایسته ارتباطات کلامی و غیر کلامی در علم و عملی و تجارت می توان با سرعت بیشتری به توسعه در این زمینه دست یافت. هیچ زبان و فرهنگی را نمی توان یافت که در آن، ارتباطات غیرکلامی وجود نداشته باشد و انسان توانایی آن را دارد ...  بیشتر

بررسی نظام مطلوب مطبوعات افغانستان از منظر صاحبنظران، استادان و روزنامه نگاران افغان مقیم

محمد هاشم عصمت اللهیل

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، صفحه 59-93

چکیده
  یکی از هدف های مهم این تحقیقی، تبیین نظام مطلوب مطبوعات افغانستان است، زیرا نظام مطبوعات این کشور با ۱۲۹ سال سابقه روزنامه نگاری، اینک تحت تأثیر بحران و جنگ ۲۳ ساله در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. برای پر کردن این خلا ارتباطی و نیز به منظور حفظ دست آوردهای این صنعت فرهنگی تصمیم گرفتم تا به صوررت علمی نظام آتی مطبوعات افغانستان را تبیین ...  بیشتر

بررسی اهداف، ایده آلها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ره

فریبا شایگان

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، صفحه 95-124

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامی، سخنان و پیام های رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامی به تحلیل محتوای سخنان امام خمینی (ره) پرداخته است. برای این کار از صفحات کتاب های صحیفه نور، مجلدات ۲ تا ۱۵ (از مهر ۵۶ تا شهریور ۶۵) نمونه گیری به عمل آمد و جمعا ۷۷۴ جمله از امام در این مورد استخراج ...  بیشتر

تصویر دوستان و دشمنان در اخبار خارجی سیما

محمدرضا محمدی مهر

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، صفحه 125-147

چکیده
  تصور و ذهنیت مردم از کشورهای خارجی، عمدتاً برگرفته از وسایل ارتباط جمعی، به ویژه تلویزیون و آن هم اخبار خارجی این رسانه است. بیشتر مردم معمولاً از پنجره ای که اخبار خارجی به سوی سایر کشورها می گشاید، دنیا را نظاره می کنند و می شناسند. اخبار خارجی نیز در هر کشور تابعی از سیاست خارجی است و بازتاب بیشتر رویدادهای خارجی همراه با جهت گیری ...  بیشتر