دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مدلی برای سنجش سطح مدرنیته سیاسی دردولت-ملت‌های جدید

حسن سرایی

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-31

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.10078

چکیده
  این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته‌های سیاسی در دولت ملت‌ها پیشنهاد می‌کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت‌ها وجود دارد، چگونه می‌توان این خطوط را نشان داد؟ راه‌حل این مطالعه، مکان‌یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت‌ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق ...  بیشتر

«سنخ شناسی یاریگری‌ها در جنگ براساس روایت‌های زنان جنگ زده»

محمدتقی کرمی قهی

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 153-212

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6769

چکیده
  تحقیقات ‌اندکی پیرامون یاریگری‌های مردمی ‌و دولتی در دوران جنگ و پس از آن انجام شده است. زنان جنگ زده ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد، به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های درگیر پدیده جنگ تحمیلی و پس از آن، از مهمترین راویان آن، در نگارش تاریخ جنگ مطلقاً دچار بی مهری شده‌اند. با عطف به وجود چنین خلأ مهمی، این مقاله که بخشی از نتایج به دست ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و گونه دموکراتیک فرهنگ سیاسی

یعقوب احمدی؛ آزاد نمکی

دوره 19، شماره 59 ، اسفند 1391، ، صفحه 250-306

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6887

چکیده
  اهمیت نقش ارزش‌های توده در گذار به دموکراسی در سال‌های اخیر برجستگی ویژه‌ای یافته است. در دهه‌های اخیر و به طور ویژه با مطالعه «فرهنگ مدنی» آلموند و وربا توجهات بیش از پیش به سوی واکاوی فرهنگ سیاسی رهنمون شده است. علاوه بر آن، رهیافت سرمایه اجتماعی با توجه به تأکید بر پیوندهای اجتماعی و وفاداری آنها به اجتماع، مقوله‌ای مهم ...  بیشتر

تحلیل (SWOT) مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی مدیریت شهری

بهراد رضوی الهاشم؛ میثم موسایی

دوره 16، شماره 47 ، اسفند 1388، ، صفحه 161-196

چکیده
  مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی است. مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی شهری چه جایگاهی دارد؟ نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مشارکت شهروندان در طرح های برنامه ریزی شهری کدامند؟ برای پاسخ به پرسش نخست مشارکت شهروندی از جنبه ذهنی بررسی شده است. این بخش تغییر در گرایش ها، باورها و دیدگاه های مردم را مورد توجه ...  بیشتر

ساخت های جهانی همکاری همه گاهی و همه جایی بودن انواع جوهری یاریگری و مشارکت

مرتضی فرهادی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1383، ، صفحه 1-23

چکیده
  ساختارهای رفتار آدمی - حتی رفتارهای بیماران روانی - با تمام پیچیدگی ها و گوناگونی، نامحدود نیستند، بلکه قانونمند و قاعده پذیرند؛ در نتیجه، همه جایی و به اصطلاح جهان شمول هستند. و از آن جا که رفتارهای آدمی افزون بر بسترهای زیست شناسانه، رفتارهایی تاریخی و فرهنگی اند و اموری خلق الساعه نیستند، لذا همه گاهی یا زمان شمولند. تنها وجود ظواهر ...  بیشتر

بررسی رابطه بیگانگی سیاسی - اجتماعی با مشارکت سیاسی - اجتماعی و امنیت ملی

قاسم حسنی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1383، ، صفحه 141-179

چکیده
  از آن جایی که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه، دموکراسی و مشروعیت بخشی حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی می شود. از دیدگاه اسلامی، نقش آفرینی مردم صرفاً در مشروعیت بخشی خلاصه نمی گردد، بلکه مردم در عینیت بخشی و کارآمدی ...  بیشتر

فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و ناهم معنایی یاریگری با مشارکت و همکاری

مرتضی فرهادی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، ، صفحه 7-34

چکیده
  دشواری تعریف و تحدید معنای اصطلاحی مشارکت به اندازه ای است که گاه تا حد وارونگی و تضاد پیش می رود. این نوشته در چند صفحه نخست کوشیده است هم معنایی و نا هم معنایی، هم معنایی ناقص و کامل لغوی واژه مشارکت را با برخی واژگان مترادف و متباین همچون انبازی، خود یاری، همکاری، تعاون، معاونت، کمک، همیاری، دگریاری و یاریگری را در زبان فارسی مشخص ...  بیشتر

مشاهده در حین مشارکت

مرتضی کتبی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 169-192

چکیده
  بی هیچ شکی می توان ادعا کرد که روش «مشاهده در حین مشارکت » که روش اصلی در رشته مردم شناسی محسوب می شود، اصول «عینیت» و « عمومیت پذیری » را در پژوهشی های اجتماعی سست میکند و از این رو روشی منحصر به فرد، ابتکاری و پرتواد است و بهتر از هر روش غربی دیگر برای گردآوری اطلاعات به نیاز ما در جامعه خودی پاسخ می دهد. این روش برای ...  بیشتر