نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته‌های سیاسی در دولت ملت‌ها پیشنهاد می‌کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت‌ها وجود دارد، چگونه می‌توان این خطوط را نشان داد؟ راه‌حل این مطالعه، مکان‌یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت‌ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق سرنوشت، توزیع مسالمت‌آمیز / خشونت‌آمیز قدرت، مشارکت محدود / همگانی در سیاست، نهادمندی / نانهادمندی سیاسی است. بنا بر این دستگاه مفهومی، می‌توان مسیرهای مختلفی را درحرکت از وضعیت پیش مدرن به وضعیت مدرن، ترسیم نمود. مسیرهایی متعدد که ممکن است متفاوت و حتی تکینه باشند. با توجه به امکانات این مدل، می‌توان ضمن مقایسه دولت- ‌ملت‌های مختلف، بدون فرو کاستن مقایسه به تکامل‌گرایی، در انواع آینده‌های باورپذیر، سیاست‌هایی جایگزین را تدوین نمود و به‌جای منطق پیش‌بینی، از منطق آینده‌پژوهانه در سیاست‌گذاری کمک گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Measuring the Level of Political Modernity in the Hands of New Nations

نویسنده [English]

  • hassan saraei

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

-   اوزر، آتیلا. (1386)، دولت در تاریخ اندیشه غرب، برگردان: عباس باقری، تهران: نشر پژوهش فرزان روز.
-   باربیه، موریس. (1383)، مدرنیته سیاسی، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه.
-   بدیع، برتران. (1380)، دو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین‌های اسلامی، برگردان: احمد نقیب زاده، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-   بدیع، برتران. (1387)، توسعه سیاسی، برگردان: احمد نقیب‌زاده، چاپ پنجم، تهران: نشر قومس.
-   بشیریه، حسین. (1387)، گذار به دموکراسی، مباحث نظری، تهران: نگاه معاصر.
-   پای، لوسین و همکاران. (1380)، بحران‌ها و توالیها در توسعه سیاسی، برگردان: غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   تیلی، چارلز. (1392)، دموکراسی (جامعه‌شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک)، برگردان: یعقوب احمدی، تهران: جامعه‌شناسان.
-   دِ سوتو، ارناندو. (1389)، راه دیگر، ترجمه: جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی.
-   ژانی‌یر، آبل. (1383)، مدرنیته چیست؟ در باربیه، موریس (1383)، مدرنیته سیاسی. ترجمه: عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
-   سو، آلوین. (1378)، تغییر اجتماعی و توسعه، برگردان: محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   کارتر اپریل؛ استوکس، جفری. (1386)، دموکراسی لیبرال و منتقدان آن: چشم‌اندازهایی بر اندیشه سیاسی معاصر، برگردان: حمیدرضا رحمانی‌زاده دهکردی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-   کاستلز، مانوئل. (1393)، شبکه‌های خشم و امید؛ جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت، ترجمه: مجتبی قلی پور.
-   کدیور، محمدعلی. (1386)، گذار به دموکراسی، مبانی نظری و مفهومی، تهران: گام نو.
-   گمبل، اندرو. (1381)، سیاست و سرنوشت، برگردان: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
-   مور، برینگتون. (1369)، ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی: نقش ارباب و دهقان در پیدایش دنیای نو، برگردان: حسین بشیریه، تهران: نشر دانشگاهی.
-   واگنر، پیتر. (1394)، جامعه‌شناسی مدرنیته: آزادی و انضباط، برگردان: سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی، تهران: اختران.
-   واینر، مایرون؛ هانتینگتون، ساموئل. (1379)، درک توسعه سیاسی، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
-   وینسنت، اندرو. (1390)، نظریه‌های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ هشتم..
-   هانتینگتون، ساموئل. (1373)، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه: احمد شهسا، تهران: روزنه.
-   هانتینگتون، ساموئل. (1392)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علم.
-   هلد، دیوید. (1384)، مدل‌های دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران: چاپ سوم.
 
-   Geertz, Clifford. (1963). Agricultural Involution, the Processes of Ecological Change in Indonesia. Berkeley: University of California Press.
-   Gill, Graeme. (2000). The Dynamics of Democratization. New York, ST. Martin’s Press Inc.
-   Rosenblatt, Helena. (2008). Liberal Values, Benjamin Constant and the Politics of Religion. New York: CambridgeUniversity Press.
-    Rustow, Dankwart A. (1970). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative Politics, Vol. 2, No.: 337-363
-   Sieyès, joseph. (1791). What Is the Third Estate? In Sieyès, joseph. (2003) Political writings. Including the Debate between Sieyès and Tom Paine. Translated by Michael Sonenscher, Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
-   Todorov, Tzvotan. (1999). A Passion for Democracy, Benjamin Constant. Translated by Alice Seberry, United State of America: Algora Publishing.
-   Fung, Archon & Wright, Eric Olin. (2003). Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance (The Real Utopias Project IV).New York: Verso.