نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بی هیچ شکی می توان ادعا کرد که روش «مشاهده در حین مشارکت » که روش اصلی در رشته مردم شناسی محسوب می شود، اصول «عینیت» و « عمومیت پذیری » را در پژوهشی های اجتماعی سست میکند و از این رو روشی منحصر به فرد، ابتکاری و پرتواد است و بهتر از هر روش غربی دیگر برای گردآوری اطلاعات به نیاز ما در جامعه خودی پاسخ می دهد. این روش برای محققان ایرانی این امکان را فراهم می آورد که شیوه گفتگوی آبا و اجدادی خودمان یعنی «درد دل» را جدی گرفته، .آن را به روش علمی تحقیق نزدیک سازند. بیست سال پیش، در نامه علوم اجتماعی از این شیوه سخن گفته و بر این نکته پا فشرده ایم. حذف فاصله فرهنگی بین پرسشگر و پاسخگو و مشاهده ژرفانگر رفتارهای واقعی و عملی جامعه آماری در فرهنگ، که دچار دوگانگی بیان و رفتار است، دو ویژگی بارز این روش است که نباید از نظر محققان ایرانی علوم اجتماعی پنهان بماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participant Observation

نویسنده [English]

  • morteza kotobi

چکیده [English]

Undoubtedly, it can be declared that "participant observation", which is a principal method in ethnology, fragilizes the "objectivity" and "generalization" principles in social researches. Hence, this method is a unique, innovative and powerful method which responds our needs better than any other Western methods through collecting information. Participant observation makes it possible for Iranian researchers to apply their traditional verbal interaction called "le recit du caeur" (darcl.e del) seriously and make use of it scientifically. Participant obserbation has two main characteristics: a) suppression the cultural distance between enquirer and infomrmant, and b) deep observation of real and pragmatic behaviors of the statistical society in our culture which enjoys double language and behavior. Familiarity to this method which has been clearly explained in this paper by Helen Cbauchat _ professor of social sciences at Rene Descartes (Sorbonne) University - is an opportunty for Iranian social researchers to adopt and enrich it through adaption it to the population situatioos in Iran.