دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 79-112

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.60121.2376

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و نقد نظریه مدرنیته ایرانی علی میرسپاسی به عنوان یکی از تحلیل‌های مهمی است که درخصوص مواجهه ایرانیان با مدرنیته انجام شده و در آن سعی شده تا الگوهای چندگانه از مدرنیته به عنوان یک نظریه جدید ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -  انتقادی می‌خواهد ضمن تحلیل شاخصه‌های اصلی نظریه مدرنیته ایرانی به ...  بیشتر

شیوه‌های عضوگیری هیأت‌های مؤتلفه اسلامی ‌در انقلاب اسلامی (57-1342)

عباس کشاورز

دوره 19، شماره 57 ، شهریور 1391، ، صفحه 223-267

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6869

چکیده
  یکی از جنبه‌های مهم انقلاب اسلامی، که از چشم محققان، چه در داخل و چه در خارج تا حدود زیادی مغفول مانده است، چگونگی شیوه‌های جذب و عضوگیری گروه‌های انقلابی است. سؤال اصلی این مقاله چگونگی شیوه‌های عضوگیری هیأت‌های مؤتلفه اسلامی ‌در انقلاب اسلامی ‌است. روش مورد استفاده کیفی و از نوع پژوهش تاریخی و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های ...  بیشتر

از تبیین تاضد تبیین: چالشها و تحول مفهوم بندی یک انقلاب

احمد گل محمدی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 1-12

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران نه تنها در مکان و زمانی شکل گرفت که چندان انتظار نمیرفت، بلکه تفاوت های عمدهای هم با دیگر انقلاب ها، به ویژه انقلاب های جهان سومی داشت. پیچیدگیهای ناشی از همین غیرمنتظره بودن و تمایز نسبی باعث نوعی باز اندیشی و اصلاح در مفهوم بندی و نظریه پردازی انقلاب شد. در این نوشتار میکوشیم نشان دهیم که این بازاندیشی و اصلاح ...  بیشتر

بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 13-37

چکیده
  در این مقاله به بررسی و نقد برخی ازتبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است،که شامل نظریه های جامعه توده وار، نظا منوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شدهدراینآثار،پرداخته ...  بیشتر

بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب

یحیی فوزی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 39-87

چکیده
  این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمانهای مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمانهای سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمانها چه بود؛ و اصولاً نظام سیاسی بعد از انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ...  بیشتر

ارزشهای مندرج در مطبوعات: مقایسه انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی

مهدی محسنیان راد

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 153-187

چکیده
  مقاله با تکیه بر آن که در هر دور انقلاب مشروطیت و اسلامی، کاهش قدرت مرکزی منتهی به رشد فزاینده تعداد روزنامه ها شده است از طریق تحلیل محتوای سرمقاله نخستین شماره روزنامه های تازه انتشار در دو مقطع 891 روزه از انقلاب مشروطیت و 614 روزه از انقلاب اسلامی و با تکیه بر تعبیری از مفهوم ارزش که از نمونه تعاریف منعکس در منابع 1946 تا 2008 استخراج شده ...  بیشتر

انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

محمد حسین پناهی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 223-262

چکیده
  بعضی انقلابات، آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در کشوری که در آن واقع شدهاند و در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهان می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیر و بزرگ، آثار زیادی در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی داشته است. یکی از نتایج جهانی انقلاب اسلامی، آثار علمی آن در رشته های علوم سیاسی و اجتماعی، خاصه در نظریه ...  بیشتر

انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

فرهاد درویشی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 263-325

چکیده
  مفهوم و پدیده رانت عموماً به عنوان یک موضوع اقتصادی، مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد و حداکثر در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی است که به بررسی تاثیر آن بر رابطه متقابل دولت و جامعه و اثرات مخرب آن بر اقتصاد داخلی و استقلال دولت از جامعه پرداخته می شود. اما هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه تعریفی از مفهوم ترکیبی فرانت سیاسی» و بررسی تاثیرات ...  بیشتر

بررسی اهداف، ایده آلها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ره

فریبا شایگان

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 95-124

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامی، سخنان و پیام های رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامی به تحلیل محتوای سخنان امام خمینی (ره) پرداخته است. برای این کار از صفحات کتاب های صحیفه نور، مجلدات ۲ تا ۱۵ (از مهر ۵۶ تا شهریور ۶۵) نمونه گیری به عمل آمد و جمعا ۷۷۴ جمله از امام در این مورد استخراج ...  بیشتر