کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 9
1. مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

دوره 27، شماره 91، زمستان 1399، صفحه 79-112

10.22054/qjss.2021.60121.2376

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی


4. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 13-37

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی


7. انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 223-262

محمد حسین پناهی


8. انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 263-325

فرهاد درویشی