نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهشگرانی که بر عاملیت کنش‌گران در فرایند پیروزی انقلاب تاکید دارند، توضیح می‌دهند که چگونه انقلابیون با بسیج افراد و منابع در اختیارشان، پایه‌های قدرت و مشروعیت نظام سیاسی حاکم را متزلزل می-کنند. از این چشم‌انداز یکی از مسایلی که باید مورد تامل قرار گیرد، شیوه‌های بسیج نیروها و منابع برای رسیدن به پیروزی است. این نوشتار در پی فهم فرایند سیاسی/انقلابی شدن دانشجویان در دوران پهلوی دوم است و با استناد به یافته‌های پژوهش مردم‌نگارانه مری هگلند در روستای علی‌آباد شیراز در سال‌های منتهی به انقلاب ایران، نشان می‌دهد که یکی از روندهایی که نقش مهمی در سیاسی شدن دانشجویان در آن سال‌ها داشته، طایفه‌کشی بوده است. این فرایند نقش تعیین‌کننده‌ای در جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان داشته و از این جهت بررسی و مطالعه آن برای شناخت فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه ایران در آن دوران ضروری است. یافته‌های این پژوهش به هیچ وجه قابل تعمیم به کل جریان جنبش دانشجویی نیست. اما نشان دهنده یکی از روندهای قابل توجه و موثر در فرایند درگیری دانشجویان در میدان سیاست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Student Movement and the Framing of political Protest A Study on the memories of student activists in Iranian Oral History Project

نویسنده [English]

  • Abbas Khorshidnam

assistant professor of sociology in research institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

The scholars who emphasize on the agency of actors in a revolution, explain how the revolutionaries undermine the power and legitimacy foundations of the existing political order by mobilizing people and resources. Based on this view, the ways through which political forces and resources are mobilized must be explored and investigated. This article deals with understanding the process of politicizing/revolutionizing university students during the Pahlavi II dynasty. On the basis of monographic research findings of Mary Hegland in Ali-Abad village in Shiraz during the years of revolution, the article shows that one of the most determinant components in politicization of university students has been Tayefeh-Kashi. This trend has played a determinant role in students’ political socialization and that’s why it’s necessary to explore this trend to get a good knowledge of the contemporary political culture in Iran. The findings of this article are not generalizable to the university student movement as a whole, but sheds light on one of the most influential trends which characterizes the manner in which students involved in the field of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Tayefeh-Kashi
  • Mary Hegland
  • student Movement
  • Iranian Oral History Project/Harvard University