نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمانهای مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمانهای سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمانها چه بود؛ و اصولاً نظام سیاسی بعد از انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ها بوده است؟فرضیه این پژوهش آن است که نظام سیاسی بعد از انقلاب، مولود طبیعی بود که از درون مباحث خرده گفتمان های سیاسی اسلامی موجود بیرون آماده و در واقع برآیند مبانی مشترک آن ها محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Pre-Revolution Islamist Political Sub-Discourses in Iran and Their Impact on the Formation . Post-Revolution Political System

نویسنده [English]

  • yahya fuzi

چکیده [English]

The present article is an attempt lo study the discourse of political Islam, one of the most important discourses in the contemporary history of Iran, a to compare its pertinent sub-discourses before the revolution. The rn: question of the present paper is: what are the similarities and dissimilarity among and dissimilarities among these sub-discourses? How far the po revolution political system was influenced by these sub-discourses? The m, hypothesis of the paper is: the post-revolution political system was the natu offspring of the dialogues among these political sub-discourses, and represe their commonalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political discourses in Iran
  • Islamic revolution
  • Im Khomeini
  • Shriati
  • Bazargan