نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله با تکیه بر آن که در هر دور انقلاب مشروطیت و اسلامی، کاهش قدرت مرکزی منتهی به رشد فزاینده تعداد روزنامه ها شده است از طریق تحلیل محتوای سرمقاله نخستین شماره روزنامه های تازه انتشار در دو مقطع 891 روزه از انقلاب مشروطیت و 614 روزه از انقلاب اسلامی و با تکیه بر تعبیری از مفهوم ارزش که از نمونه تعاریف منعکس در منابع 1946 تا 2008 استخراج شده جستجو گر تفاوت ها و شباهت های دو انقلاب شد. نتایج نشان داد که در هر دو انقلاب پیرامون این امر که چه چیزی بد و نامطلوب است،توافق بیشتری ازچه چیزی خوب و مطلوب است وجود داشته با این تفاوت که تعدد و تنوع ارزش های منفی در انقلاب اسلامی به مراتب بیش از انقلاب مشروطیت بوده است. به عبارت دیگر، در انقلاب اسلامی، بیش از انقلاب مشروطیت به ارزش های منفی توجه شده و انقلاب اسلامی بیشتر از انقلاب مشروطیت متمرکز بر بیان نخواسته ها بوده تا خواسته ها.در انقلاب اسلامی، همه گروه ها در نگاه منفی به شاه و نظام سلطنتی توافقی داشتند؛ حال ان که در مشروطیت، نگاه منفی نسبت به سلسله قاجار متمرکز بود، نه نظام سلطنتی آن چنان که شاه باستان و شکوه و عظمت گذشته آنان برای ملت تحقیر شده آن روزگار ایران، ارجمند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Values in the Press: Comparing the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • mehdi mohsenan rad

چکیده [English]

By taking into account the fact that, in both Constitutional Revolution and the Islamic Revolution, the reduced power in the central government resulted in significant increase in the number of newspapers, in this paper we perform a content analysis of the editorial articles in the first issues of all new-born newspapers within the two revolutions intervals this period fasted 891 days for the case of the Constitutional Revolution and 614 days for the case of the Islamic Revolution. Using an interpretation of the concept of "value" we investigated the similarities and the dissimilarities of the two revolutions. The results show that in both revolutions, there was an agreement on what was not desired and was considere of actually as a negative value; although there was a significantly higher diversity in the undesired and negative values in the Islamic Revolution compared to the Constitutional Revolution. In other words, there were more focuses on the negative values in the Islamic Revolution in terms of expressing what is not wanted compared to what was actually wanted. We can clearly see more tendencies towards western modem ism in the Constitutional Revolution and more aversion from the western modernism in the Islamic Revolution. Also there was more or less an agreement on expressing positive values with respect to the leadership of the revolution in the Islamic Revolution, While there were no individual having the same position in the Constitutional Revolution. There was also an agreement on expressing positive values with respect to knowledge, knowing, knowledgeable people, and expertise in the Constitutional Revolution, while there was mostly an agreement on not expressing positive values with respect to these issues in the Islamic Revolution. There was a strong agreement against not only the King, but also the concept of monarchy in the Islamic Revolution. However, there was only an agreement against the Qajar Dynasty, but not against the monarchy system in the Constitution Revolution. In fact, the ancient kings and their glory were respected by the abased people of Iran at the time of the Constitutional Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Values
  • Islamic revolution
  • constitutional revolution
  • press