دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
گشایش های نظری در مطالعات جامعه شناختی دین

علیرضا شجاعی زند

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، صفحه 1-139

چکیده
  حقایق در صورت نیل، تغییر ناپذیرند؛ اما نظریات معطوف به آنها در معرض تحولات دائمی قرار دارند. بررسی گونه گونی نظریات جامعه شناسانه درباره دین و مرحله شناسی از تحولات پدید آمده در آنها، موضوع و محور اصلی این مقاله است و تلاش شده است تا با واکاوی مشخصات و ممیزات هر مرحله و نقصان های موجود در هر رهیافت، شرایط و ملزومات ارتقا به مرحله بعدی ...  بیشتر

مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، صفحه 27-51

چکیده
  هدف اصلی این مقاله شناخت عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در استان ایلام با تاکید بر محرومیت اجتماعی است. بر این اساس مهمترین سوال پژوهشی مورد نظر عبارت است از این که محرومیت اجتماعی و شاخص های جمعیتی، چه رابطه ای با مرگ و میر کودکان دارند. روش تحقیق مورد استفاده برای بررسی موضوع و سوالات تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری مورد نظر عبارت ...  بیشتر

ترکیب روش های کمی و کیفی: توهم یا واقعیت

رضا همتی

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، صفحه 53-88

چکیده
  جدل و کشمکش بین پژوهش های کمی و کیفی، سابق بس دیرینه، حتی قبل از کاربرد آنها در حوزه علوم اجتماعی دارد به طوری که طرفداران هر یک در تلاش برای اثبات حقانیت دیدگاه خود بوده اند. سیطره پژوهش های کمی که چندین دهه به جریان غالب و بلامنازع روش شناسی مبدل شده بود با ظهور جنبش فمینیستی و سایر جریانات اجتماعی و سیاسی، رو به کاستی گذاشت. از همان ...  بیشتر

بررسی نحوه پوشش خبری مطالب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تارنماهای امروز، انتخاب نو، بازتاب و رویداد

علی اصغر کیا؛ عباس سعید

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، صفحه 90-115

چکیده
  گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دهه آخر قرن بیستم، تحولات گسترده ای در زندگی آدمی به وجود آورد. این فناوری ها عامل اصلی گذار از جامعه صنعتی به جامعه شبکه ای محسوب می شوند. در این میان اینترنت که مثل هوا در همه جای کره زمین جریان یافته، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و جامعه جدیدی تحت عنوان جامعه شبکه ای شکل داده است که در آن ابعاد ...  بیشتر

دانش بومی بهداشت خاک و توان بخشی زمین در ایران نقدی بر کتاب کشتکاری و فرهنگ

مرتضی سالمی قمصری

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، صفحه 117-139

چکیده
  فرایند سریع صنعتی شدن در نیمه دوم قرن بیستم، بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی وارد آورد. گفتنی است که در این فرایند، سهم عمده ای از آسیب نصیب کشورهای جهان سوم شد. زیرا روش های بومی، کهن، سازگار با محیط و آزمون پس داده خود را رها کرده و با استفاده از الگوهای وارداتی کاشت، داشت و برداشت بدون هیچ گونه تناسبی با محیط خود – روی آورده بودند ...  بیشتر