نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حقایق در صورت نیل، تغییر ناپذیرند؛ اما نظریات معطوف به آنها در معرض تحولات دائمی قرار دارند. بررسی گونه گونی نظریات جامعه شناسانه درباره دین و مرحله شناسی از تحولات پدید آمده در آنها، موضوع و محور اصلی این مقاله است و تلاش شده است تا با واکاوی مشخصات و ممیزات هر مرحله و نقصان های موجود در هر رهیافت، شرایط و ملزومات ارتقا به مرحله بعدی نظریه پردازی که دیر یا زود و خواه ناخواه فرا خواهد رسید بیان گردد. این تلاش نه با سودا و مدعای تولید نظریه ای جدید، بلکه به منظور افزایش مهارت و اشراف بر نظریات موجود و آماده سازی زمینه های معرفتی تحول در آنها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Developments In The Sociological Studies of Religion

نویسنده [English]

  • alireza shojaee zand

چکیده [English]

Truths are unchangeable entities if perceived definitely, but the theories explaining them, are often exposed to constant transformations. Varieties of Sociological theories of religion, and the stages of their evolution, is the subject of the present paper. The attempt has been made to describe the evolutionary conditions and the characteristics of each stage of theorization, the deficiencies of each approach, and the requirements for promotion of the existing theories. This endeavor, however, does not intend to develop a new theory, rather it reviews the existing theoriesm and paves the way for their transformation to a higher level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of religion
  • Theory
  • Object
  • methodology