نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جدل و کشمکش بین پژوهش های کمی و کیفی، سابق بس دیرینه، حتی قبل از کاربرد آنها در حوزه علوم اجتماعی دارد به طوری که طرفداران هر یک در تلاش برای اثبات حقانیت دیدگاه خود بوده اند. سیطره پژوهش های کمی که چندین دهه به جریان غالب و بلامنازع روش شناسی مبدل شده بود با ظهور جنبش فمینیستی و سایر جریانات اجتماعی و سیاسی، رو به کاستی گذاشت. از همان زمان، شاهد شکل گیری علایق اولیه به ترکیب روش های کمی و کیفی بوده ایم به طوری که در دهه 1990 با کمرنگ شدن این قطب بندی ها، روش ترکیبی به صورت روشی مستقل در نوع خود مطرح شد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است که ابتدا هر یک از رویکردهای کمی و کیفی، اجمالا معرفی شده و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شود. سپس به تفاوت های سه رویکرد بنیادگرایی، وضعیت گرایی و عمل گرایی در خصوص امکان ترکیب روش های کمی و کیفی اشاره می شود و نهایتا معرفی مختصر رویکرد ترکیبی، مفروضات، شیوه های ترکیب، مراحل پژوهش ترکیبی و چالش های پیش روی موج نوین روش شناسی، بخش پایانی مقاله را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combining Quantitative and Qualitative Methods: Fction or Reality

نویسنده [English]

  • reza hemmati

چکیده [English]

Struggle between Qualitative and Quantitative researchers has had a long history, even before applying (these methods) into the social science, each one trying to prove their legitimacy. Dominance of quantitative researches that played an influential role for many decades, decreased with emerging feminist movement and other social and political processes. Along with the decline of quantitative methods, we have witnessed primitive concerns in integrating and combining qualitative and quantitative methods, to romedy the weaknesses of both methods. In the present article qualitative and quantitative approaches are briefly shortly introduced, and their weaknesses and strengthens are examined. Then The differences among these approaches and the possibility of combining the two methods are discussed. Introducing an integrated approach, its presumptions, methods of integrating, and the challenges ahead of this relatively new approach, constitute final part of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative method
  • Qualitative Method
  • Integrated method
  • Positivistic approach
  • Interpretive approach
  • Pragmatism