کلیدواژه‌ها = رفاه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
2. سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 126-168

10.22054/qjss.2014.725

معصومه قاراخانی


3. دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388ش)

دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 211-254

10.22054/qjss.2013.9802

معصومه قاراخانی


4. دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، بهار 1391، صفحه 117-166

10.22054/qjss.2012.895

علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی


6. بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 1-26

ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده