دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی بازنمایی زنان در ترانه‌های فولکلوریک لکی و لُری

ابراهیم ملکی

دوره 17، شماره 49 ، شهریور 1389، ، صفحه 219-250

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6809

چکیده
  مقاله حاضر خلاصه‌ای از بررسی بازنمایی زنان در ترانه‌های فولکلوریک لکی و لُری و شناختِ چگونگی مفاهیم جامعه‌شناختی همچون جمع‌گرایی، واقعگرایی، انسان‌گرایی و برابری‌خواهی در این ترانه‌هاست. چارچوب مفهومی‌تحقیق برپایه نظریاتی است که به پیش‌رویی و مترقی بودن ترانه‌های فولکلوریک در زندگی اجتماعی انسانها اعتقاد دارند. همچنین ...  بیشتر

2. از سازمان رسمی تا بوروکراسی: مروری نقد مایه از منظر جامعه شناسی بر ادبیات بوروکراسی

ابراهیم پاشا

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 80-100

چکیده
  در این نوشتار با توجه به ادبیات مربوط به بوروکراسی در جامعه شناسی، خاصه با تاکید بر توجه مارکس و وبر در کاربری مفهوم بوروکراسی ، سازمان رسمی و بوروکراسی به مثابه دو پدیده تاریخی مختلف لحاظ شده اند که هر یک تاریخ تولدی مستقل از دیگری دارد. مضافا آن که ما زمانی می توانیم از عقلانیت در سطح خرد صحبت کنیم که ساختارها در سطح کلان موفق به تجربه ...  بیشتر

3. ره آورد تئوری در تحقیق: نقدی بر تحقیقات اجتماعی در ایران"

ابراهیم پاشا

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1377، ، صفحه 1-16

چکیده
  در این نوشتار، در پاسخ به این سئوال که در هدایت یک تحقیق علمی چه ضوابطی را باید رعایت کرد و در جامعه شناسی، تحقیقات تا چه حدی خود را ملزم به رعایت اینگونه ضوابط میدانند، نکاتی چند شرح شده است. نخست آن که با توجه به ساختار و کارکردی که توری از آن برخوردار است، حضور تئوری در فرآیند شناخت علمی پدیده ها در واقعیت، امری الزامی ارزیابی شده ...  بیشتر

4. جامعه شناسی گونه های ادبی

مسعود کوثری

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1377، ، صفحه 109-138

چکیده
  جامعه شناسی ادبیات شاخه ای از جامعه شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظری (توریک) به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربی . در حوزه نظری با حدود و ثغور رشته جامعه شناسی گونه های ادبی و رویکردهای نظری جامعه ...  بیشتر

5. در آمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات

نعمت الله فاضلی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 107-133

چکیده
  جامعه شناسی هنر و ادبیات، شاخه ای از علم جامعه شناسی است که ساخت و کار کرد اجتماعی هنر و ادبیات و رابطه میان جامعه و هنر و قوانین حاکم بر آنها را بررسی می کند. این شاخه علمی در ایران بسیار نوپاست . در مقاله حاضر تلاش نویسنده آن است تا به نحو مجمل و مختصر موضوع، هدف، تاریخچه، نظریه ها، رهیافت های جامعه شناختی و انواع بررسی های آن را توضیح ...  بیشتر

6. تحلیل شبکه در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 9-48

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5152

چکیده
   در این مقاله تحلیل شبکه به عنوان روش و هم به مثابه یک رهیافت نظری مورد توجه قرار میگیرد. در وجه روشی، در مقابل روش طبقه بندی ، تحلیل شبکه از  نوع روشهای رابطه ای قلمداد می شود. بعضی از خصوصیات روشی آن از جمله་ واحد تحلیل، نوع داده ها، نحوه نمونه گیری ، نوع تحلیل و فنون تحلیل مطرح نظر واقع می شود. در وجه بینشی ، بعضی مفروضات هستی شناختی ...  بیشتر