نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقاله حاضر خلاصه‌ای از بررسی بازنمایی زنان در ترانه‌های فولکلوریک لکی و لُری و شناختِ چگونگی مفاهیم جامعه‌شناختی همچون جمع‌گرایی، واقعگرایی، انسان‌گرایی و برابری‌خواهی در این ترانه‌هاست. چارچوب مفهومی‌تحقیق برپایه نظریاتی است که به پیش‌رویی و مترقی بودن ترانه‌های فولکلوریک در زندگی اجتماعی انسانها اعتقاد دارند. همچنین از نظریات فمینیستی و جامعه‌شناسی محتوا در شکل‌دهی چارچوب نظری استفاده شده است. در این تحقیق از روش کیفی و با تحلیل محتوای کیفی ترانه‌های «تک‌بیت» و بهره‌گیری از فن خلاصه سازی، ترانه‌ها، تجزیه و تحلیل شده است.
در پایان بررسی کیفی 1121 ترانه‌، همه مفاهیم جامعه‌شناختی ، که نشان از تاثیر سازندة ترانه‌ها دارد، بشکل قابل توجهی در ترانه‌ها یافت شد. همچنین مقولات مطروحه در سوالهای مرتبط با بازنمایی زنان در ترانه‌ها نیز، بشکلی کلی، نشان حاکمیتِ نگاه انسانی توأم با احترام به زنان بود. گرچه راوی غالب ترانه‌ها مردان بودند و زبان ترانه‌ها بیشتر مردانه می‌نماید، اما معدود ترانه‌هایی با زبان زنانه نیز وجود دارند. ترانه‌ها دارای زبانی غیرجنسیتی هستند. محتوای فکری بسیاری از ترانه‌ها به دوران زندگی بدوی و مادرتباری جامعه باز می‌گردد. برخلاف بسیاری از نظریات فمینیستی، این بخش از فرهنگ توده مردم، یعنی ترانه‌ها، نه تنها زن ستیز نبوده، بلکه ضمن غالب بودن نگاه انسان‌گرا و طبیعت دوست در آن، نشانی از جایگاه برتر زنان را در خود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the representation of women in Lori and Laki Folk songs

نویسنده [English]

  • ebrahim maleki

چکیده [English]

This study investigates the representation of women in Lori and Laki Folk songs. Moreover this survey manifests how sociological concepts like realism, humanism and equality are represented at these songs. Research questions are formed in connection with recognizing the categories related to women and sociological concepts. Our conceptual frameworks are based on Feminism critical Theories and sociology of content. Using qualitative content analysis of the single stanza in songs and summarizing method in analyzing of lyrics, it is feasible to create induction categories and reducing them into basic categories based on the main themes. Finally utilizing these basic categories, we analyze the contents and recognize the general model that underlies in the songs. In qualitative analysis of songs, all sociological concepts including realism, equality, human-centrism, collectivism that have a consecutive influence on songs have been shown. Furthermore the discussed categories in questions concerning women representation in the songs completely illustrate that there is a humanistic view towards women and also all of their rights are respected. Although most of the songs narrators are male, generally there is a non-gender language in songs. Another important finding is the historical background of many of these songs that may dates back to primitive, Matriarchy, and patriarchy era. Contrary to the most of the feminism theories, this part of popular culture (songs) not only is not against women, but also shows a higher position of women in pre history era (matriarchy).