نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار با توجه به ادبیات مربوط به بوروکراسی در جامعه شناسی، خاصه با تاکید بر توجه مارکس و وبر در کاربری مفهوم بوروکراسی ، سازمان رسمی و بوروکراسی به مثابه دو پدیده تاریخی مختلف لحاظ شده اند که هر یک تاریخ تولدی مستقل از دیگری دارد. مضافا آن که ما زمانی می توانیم از عقلانیت در سطح خرد صحبت کنیم که ساختارها در سطح کلان موفق به تجربه عقلانیت شده باشند. بنابراین قائل شدن صفت بوروکراسی برای سازمان ها در سطح خرد، بدون توجه به کیفیت ساختارها در سطح کلان، با توجه به رابطه مفروض بین ترکیبات اجتماعی و متنی که ترکیب در آن واقع شده از نظر جامعه شناسی مع الفارغ است مسئله ای که در اثر عدم توجه به آن در تحلیل مسائل مربوط به سازمان، فضایی فراهم اورده که به طور قالبی و پیوسته محکوم کردن بوروکراسی را در پی داشته است موضوعی که هیچ معنای خاصی به درستی از آن نمی توان استنتاج کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Formal Organization to Bureaucracy: A Critical Review of Literature on Bureaucracy

نویسنده [English]

  • ebrahim pasha

چکیده [English]

This article deals with a critical inspection of the way Marx and Weber had used the concept of "bureaucracy". Then, on this basis and with reference to historical milieu that mediated the establishment of each type of organization, a distinction was made between formal organization and bureaucracy. The resulting point elaborated a wider scope for study of organization. This breading of scope by providing more precision in analysis logically is rejecting the idea, which permanently condemn bureaucracy as a phenomenon in term of organizational pathology.