نویسنده = حسن سرایی
تعداد مقالات: 7
2. تحولات نظری در سنخ‌شناسی سازمان‌های دینی

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 1-29

10.22054/qjss.2018.26714.1670

حسن سرایی؛ مرتضی خوش آمدی