دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، صفحه 1-38

چکیده
  انتقال سلول بافت یا عضو زنده از یک فرد به فرد دیگر به نحوی که عملکرد آنمحفوظ بماند، پیوند نام گرفته است. در حال حاضر فراوردههای پیوندی آلوگراف (انسانی) در درمان بسیاری از بیماری ها به عنوان بهترین و تنها راه ممکن اتتخاب می شود. این نسوج و اعضا از افرادی برداشته می شود که مرگ مغزی آنها از طرف پزشکان تایید شده باشد و برداشت نسوج و اعضا با ...  بیشتر

موانع فرهنگی تحزب در ایران (دوره اول تحزب)

مرتضی سالمی قمصری

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، صفحه 39-71

https://doi.org/10.22054/qjss.2007.5329

چکیده
  در این پژوهش با رویکرد تاریخی به علل فرهنگی ناپایداری احزاب سیاسی ایرانپرداخته شده است.با پیروزی انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی آغاز بکار کرد و از دوره دوممجلس احزاب رسماً کار خود را آغاز کردند.اما شکلگیری احزاب در ایران شکل متفاوتی داشت. زیرا مناسبات جامعه از لحاظساختاری، براساس همان مناسبات قبل از مشروطه بود. و احزاب در زمین و زمانی ...  بیشتر

اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، صفحه 73-108

چکیده
  اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت ازروند نزولی اعتماد سیاسی در ایران از اول انقلاب تا کنون دارد. از جمله عوامل مؤثر براعتماد سیاسی که در تئوریهای جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریهپردازان سرمایه اجتماعی بر آن تأکید شده، دین است. این عامل در کشور ایران که حکومت دینی برقرار است و دخالت دین در سیاست ...  بیشتر

مقایسه برخی ویژگی ها وکارکرد های کبوتر خانه های ایران و انگلستان

سید آیت الله میرزایی

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، صفحه 109-139

چکیده
  کبوترخانه ها یا برج های کبوتر که به طور پراکنده در ایران و برخی کشورهای دیگروجود دارند، به منزله یکسازه فرهنگی - اقتصادی، دارای کار کرد هایی در نظام کشاورزی و معیشت انسان هستند. این سازه، علاوه براینکه منظره دل انگیزی ازمعماری هنرمندانه ارایه می کند، دارای کار ویژه هایی است که همگی در جهت حفظ و بقای کبوترها به منظور بهره برداری از آنها ...  بیشتر

مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری

محمد مهدی فرقانی؛ یوسف خجیر

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، صفحه 141-166

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد مطبوعات محلی به نهمین دوره انتخاباتریاست جمهوری به تحلیل محتوای اخبار و مطالب انتخاباتی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نه روزنامه محلی فجر آذربایجان (استان آذربایجان شرقی)، نسل فردا (استان اصفهان)، سبحان (استان فارسی)، زمان (استان تهران)، نیم نگاه (استان فارس)، مهد آزادی (استان آذربایجان شرقی)، ...  بیشتر