نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد مطبوعات محلی به نهمین دوره انتخاباتریاست جمهوری به تحلیل محتوای اخبار و مطالب انتخاباتی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نه روزنامه محلی فجر آذربایجان (استان آذربایجان شرقی)، نسل فردا (استان اصفهان)، سبحان (استان فارسی)، زمان (استان تهران)، نیم نگاه (استان فارس)، مهد آزادی (استان آذربایجان شرقی)، گیلان امروز (استان گیلان)، بشیر مازندران (استان مازندران) و زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) با سه گرایش سیاسی راست، میانه و چپ می پردازد. نمونه آماری این پژوهش ایام تبلیغات رسمیانتخابات ریاست جمهوری از ۶ خرداد ماه ۳۸۴ ا تا ۲۶ خرداد ماه 1384 (جز روزهای تعطیل ) است. در ۱۶ روز مورد بررسی، جمعاً 1572 واحد تحلیل از نظر ۲۴ مقوله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در این پژوهش «تحلیل محتوا» است. برای بررسی نحوه پوشش خبری در اخبار و مطالب انتخاباتی از نرمافزارspssو آزمون کای اسکویر (خی دو) استفاده شد. در این پژوهش به بررسی 19 مقوله سبک مطلب، محور اصلی مطلب انتخاباتی، هدف مطلب، مهمترین موضوع مطلب، برنامه کاندیدا، نوع حمایت مطلب از کاندیدا، نوع رویکرد مطلب به کاندیدا، نحوه کارزار تبلیغاتی، نشانگاه مطلب، منشع مطلب، جهتگیری مطلب، میزان مطلب تولیدی، منبع مطلب، جغرافیای تحت پوشش، محل رویداد مطلب، تیتر در صفحه اول و محل قرار گرفتن عکس پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین سه گرایش سیاسی روزنامه های مورد بررسی،تمامی مقوله ها، جز مقوله تیتر در صفحه اول، از تفاوت معناداری برخوردار بودند. مقوله نشانگاه مطلب به دلیل اینکه نسبت خانه های فراوانی مورد انتظار کمتر از ۵، پس از ادغام نیز بیش از ۲۵ درصد بود، مورد قضاوت قرار نگرفت. یافته های برخی مقوله ها عبارتند از: مهمترین موضوع مطلب با ۲۷/۶ درصد مربوط به دیدگاه ها و برنامههای کاندیدا و کم اهمیت ترین موضوع مطلب با 5/0 درصد مربوط به مسائل محلی، بیشترین کاندیدا مطرح با 7/15 درصد مربوط به علی اکبر هاشمی رفسنجانی و کم ترین کاندیدا مطرح با 2/3 درصد مربوط به محسن مهرعلیزاده، 2/42 درصد رویکرد مطالب نسبت به کاندیدا احترام آمیز و ۴/۳ درصد اهانتآمیز، 6/32درصد منشاء مطلب مربوط به کاندیدا و 5/0 درصد مربوط به شهردار و مسوولان شهرداری بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local Press and Presidential Elections

نویسندگان [English]

  • mohamad mehdi forghani 1
  • yousef khojir 2

چکیده [English]

In this Research in order to recognize the approaches of local Press to the 9th Iran s presidential election, the related news contents of nine Newspapers with three (Right, Left & center) political tendencies were studied. The Statistical Sample of this research was the formal period of presidential political advertising (sixteen days) from May 26th 2005 till Junel2th of 2005 (except off day) On the whole, 1572 articles were studied in 24 categories the method of this research is content analysis. SPSS Software & X2 Test were used Lu study theetection s Ne\VS Coverage. The research findings showed that between the three tendencies of the studied Press, all the articles had meaningful difference except the Headline in front page. The Results showed: In Local Press Nationalism is more than Localism. There is less attention to local Issues in the local Press. Bias to the candidate is positively news, the fame value for local authorities is more than national Ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local press
  • Political communication
  • Political advertising
  • Agenda-setting
  • Bias & Objectivity