دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تحلیل شبکه در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 9-48

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5152

چکیده
   در این مقاله تحلیل شبکه به عنوان روش و هم به مثابه یک رهیافت نظری مورد توجه قرار میگیرد. در وجه روشی، در مقابل روش طبقه بندی ، تحلیل شبکه از  نوع روشهای رابطه ای قلمداد می شود. بعضی از خصوصیات روشی آن از جمله་ واحد تحلیل، نوع داده ها، نحوه نمونه گیری ، نوع تحلیل و فنون تحلیل مطرح نظر واقع می شود. در وجه بینشی ، بعضی مفروضات هستی شناختی ...  بیشتر

تبدیل نرخ مرکزی مرگ و میر به نرخ احتمالی در جدول عمر خلاصه

حسن سرایی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5153

چکیده
  مشکل اصلی روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه، تبدیل نرخ مرکزی به نرخ احتمالی مرگ و میر است. در این مقاله، این مشکل مطرح شده و راه های فائق آمد بر آن توضیح داده شده است. به بیان دیگر، سه روش اصلی تبدیل مزبور - با فرض یکنواختی توزیع مرگ، روش گر بویل و روش رید و مرل - معرفی گردیده و با استفاده از تقریبی از نرخهای مرکزی مرگ و میر ایران در سال ...  بیشتر

آزمون بالقوگی های مفاهیم اجتماعی ابن خلدون با توجه به سیاق مفهوم سازی در فضای فکری جامعه شناسی

ابراهیم پاشا

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5154

چکیده
  در این نوشتار سعی بر آن بوده که ضمن بررسی کار ابن خلدون، به این مساله پاسخ داده شود که آیا می توان میان مفاهیم گوناگونی که ابن خلدون در تشریح ساختارهای اجتماعی بکار برده، حتی یک ارتباط منطقی یافت و به آن - از نظر فرم - فالی جامعه شناختی داد؟ و دیگر این که در صورت وجود چنین ارتباطی در کار وی ، با توجه به سیاق مفهوم سازی او چه موزائیکی از ...  بیشتر

آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه و لزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش و فن آوری های عامیانه و کارابزارهای سنتی در ایران

مرتضی فرهادی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5155

چکیده
  این نوشته با مرور و گمانه زنی در کارهای انجام شده در سه دهه گذشته در زمینه پژوهش های مردم شناسی در ایران به ناموزونی و نارسائی آنها در مهمترین بخش این پژوهش ها می پردازد. افزودن بر دلایل ضعف عمومی این رشته در ایران، به ویژه مشکلات و دلایل کاستی های فاحش در زمینه مردم شناسی دانش و فن آوری های عامیانه و کار ابزارهای سنتی را باز می نماید. ...  بیشتر

بند قنات (سری نهفته در دل خاک)

جواد صفی نژاد؛ بیژن دادرس

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5156

چکیده
  این نوشته برای نخستین بار به معرفی نوعی بند پنهان زیرزمینی می پردازد. روستائیان منطقه میمه قرنها است که از این راز آگاهی داشتند ولی جهانگران اصفهان اولین دسته ای بودند که نگارنده را از این راز آگاه نمودند. مبتکرین و آگاهان از فن قنات سازی از راههای صرفه جویی در آب و آبیاری و شیوه های مختلف آن بخوبی آگاه بودند و می دانستند که اگر در جلوی ...  بیشتر

آسیاب های کمره و پیشینه آسیاب های آبی در ایران

رضا سرافرازی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 135-167

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5157

چکیده
  در بخش نخست این مقاله به پیشینه آسیاب های آبی و انواع آن در مناطق پرآب و کم آب ایران پرداخته شده و آمار این آسیاب ها را به شکل تخمینی بدست می دهد. جالب ترین مطلب این بخش معرفی یک آسیاب خودکار آبی - بدون استفاده از نیروی پتانسیل آب جاری - در مرند آذربایجان است که از قول دمشقی نقل شده است. در بخش دوم که کاری میدانی است . آمار آسیاب های منطقه ...  بیشتر

مروری بر :پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیداری

اکبر فریار

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 169-202

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5158

چکیده
  دیدگاه پدیدارشناسی در قلمرو فلسفی محدود نمانده و در طی نیم فرد اخیر به دلیل مبانی نظری خاص خود، علوم انسانی، از جمله جامعه شناسی را تحت تاثیر قرار ... تأثیر در بعد مندولوژیک چشمگیر بوده از در موضع مقابله با پوزیتیویسم ، جامعه شناسی پدیداری را موجب گردیده و رهیافت های دیگری را نیز کم و بیش تأثر بخشیده است. در عین حال . دیدگاه پدیدارشناسی ...  بیشتر

بررسی مشکلات اقتصادی اجتماعی ناشی از خردی و پراکندگی زمینهای زراعی خانوارهای بهره بردار

محمود نبی زاده

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 203-244

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5159

چکیده
  مطالعات انجام شده در سه دهستان شهرستان شازند، استان مرکزی پیرامودن پراکندگی زمینهای زراعی حاکی از این واقعیت است که عامل اصلی پراکندگی زمین، نظام نسبق دندی حاکم بر کشاورزی سنتی ایران است. گرچه مطالعات جامع و همه جانبه ای برای گسترش این نظریه به سایر نقاط ایران صورت نگرفته ولی شواهد نشان می دهد که در اکثریت مناطق روستائی ایران نظام ...  بیشتر

نقد نظریه ماکس و بر درباره «اخلاقی پروتستانی و روحیه سرمایه داری

داور شیخاوندی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، صفحه 245-263

https://doi.org/10.22054/qjss.1995.5160

چکیده
  یادداشت مترجم جنبش های دینی سال های اخیر در آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، بویژه در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی سابق، سبب شده است که بار دیگر جامعه شناسی دینی و یکی از نخستین پژوهش های مربوط بدان، یعنی اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری " اثر ماکس وبر (۱۹۲۰ - ۱۸۶۴) مورد توجه و تفحص خاصی قرار گیرد. در آغاز قرن حاضر به هنگامی که مارکسیست های ...  بیشتر