نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در بخش نخست این مقاله به پیشینه آسیاب های آبی و انواع آن در مناطق پرآب و کم آب ایران پرداخته شده و آمار این آسیاب ها را به شکل تخمینی بدست می دهد. جالب ترین مطلب این بخش معرفی یک آسیاب خودکار آبی - بدون استفاده از نیروی پتانسیل آب جاری - در مرند آذربایجان است که از قول دمشقی نقل شده است. در بخش دوم که کاری میدانی است . آمار آسیاب های منطقه با شیوه کار و انواع آنها بدست داده شده و بازتاب - آسیاب را در فرهنگ منطقه ی گرفته است و اجزاء آسیاب تعریف و توضیح داده شده است. گفتنی است که تا حد اطلاع ما، این گفتار نخستین مقاله مستقل در باره آسیاب های ایران می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Water - Mills of Kamareh

نویسنده [English]

  • reza sar afrazi

چکیده [English]

The first section of this paper discusses the resear ches done on various kinds of water-mills in rainy and dry areas of Iran, and estimates their number. The most interesting part of this section is the introduction of an automatic water-mill in Maraud of Azarbayjan, working without using the potential energy of current water, The second section of the paper discusses various kinds of Water-mills in the region and their statistics, as well as indicating the reflection of water-mills in the regional culture. Finally, different parts of such Water-mills are descrihed