دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 1 (1370)
نظری اجمالی بر جمعیت جهان، قاره ها و ایران

حسن سرایی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 1-28

چکیده
  هدف نهایی ما در این مقاله این است که، بدون توجه به ظرایف و دقایق، به دریافتی کلی و حتی شهودی از تحولات جمعیت ایران نایل شویم. مع الوصف، به باور ما این مقصود به درستی حاصل نمی شود مگر آنکه تحولات جمعیت ایران را در متن تحولات ناموزون جمعیت قاره ها و همچنین در متن وسیعتر تحولات جمعیت جهان ملاحظه کنیم. بنابراین، در این مقاله زمینه ای ابتدا ...  بیشتر

ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

نعیم بدیعی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 29-55

چکیده
  تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا به مقدار بسیار بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل شده است. دنیایی که باید با آن از جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مواجه شویم، غیر قابل دسترسی، غیر قابل مشاهده و در بسیاری از موارد، دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته ...  بیشتر

جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه ملی ایران

محمد عبدالهی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 57-74

چکیده
  در این مقاله نخست دیدگاه های رایج در زمینه آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی - انسانی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. پس از آن چارچوب نظری جامع تری ارائه می شود، و در قالب آن ضمن تعریف مفهوم توسعه ملی و ذکر عمده ترین شاخص های آن به برخی از موانع توسعه ملی، مثل موانع تاریخی، چندگانگی ساختاری، انواع نابرابری ها و خاص گرایی فرهنگی نیز اشاره می ...  بیشتر

ضرورت ارزیابی علمی برنامه های توسعه و وضعیت آن در ایران

محمد حسین پناهی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 75-96

چکیده
  درگذشته نظام اجتماعی پدیده ای طبیعی محسوب می شد که آن چنان که هست باید آن را پذیرفت و در آن دخل و تصرفی نمی توان اعمال کرد. در قرون اخیر با رشد علوم اجتماعی تصور دیگری از جامعه و نظام اجتماعی شکل گرفته است که بر مبنای آن جامعه ساخته دست انسان هاست و هم آنها می توانند آن را دگرگون کنند. اما این بدان معنی نیست که جامعه الگوها و ساختارهای ...  بیشتر

بنه شناسی: پیشینه پژوهش و نقد آرا در چگونگی پیدایش بنه

مرتضی فرهادی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 97-124

چکیده
  «بنه »ها سازمان های پنهان و پوشیده مانده تعاونی تولید سنتی در زمینه تولید کشاورزی ایران اند و در گذشته به تعداد بی شماری در اعماق جامعه روستایی تا حومه شهرها و حتی در روستاهای حومه پایتخت وجود داشته اند. اطلاعات میدانی جدید که هر ساله به اطلاعات قبلی افزوده می شود و از آن جمله مطالعات میدانی نگارنده در سال های اخیر نشان می دهد ...  بیشتر

مدیریت بحران: برنامه ریزی پس از فاجعه زلزله

ژاله شادی طلب

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 125-151

چکیده
  در کشوری مثل ایران به عنوان یکی از کشورهای کم توسعه یافته ولی در تقسیم بندی های جهانی ثروتمند و با درآمدی در سطح بالا، و از همه مهمتر زلزله خیز ولی بدون هیچ گونه برنامه ریزی و اقدام لازم در طی درگاه های پیش، همواره پس از وقوع زلزله در دوره ای پر از هیاهو و شتاپ به اقداماتی دست زده شده است که حداقل امروزه بازبینی مجدد آنها می تواند درس ...  بیشتر

از غرب خانه عشایری تا سرای سالمندان خصوصی تهران

عزت الله سام آرام

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 154-165

چکیده
  سالخوردگی که برای اکثر افراد جامعه ما از ۶۰ سالگی آغاز می شود، دورانی است که دارای برخی ویژگی های جسمی، اجتماعی و روانی است. یکی از این ویژگی ها کاهش نسبی قوای جسمی است، به طوری که از ۶۰ سالگی به بعد، هر چه سن بالاتر می رود، نیروهای جسمی فرد به نسبت رو به کاهش می گذارد. بازنشستگی و از دست دادن موقعیت های شغلی، دومین ویژگی این دوران است. ...  بیشتر

ایلات و عشایر کرمان: پیشینه تاریخی و مسئله اسکان

سیامک زند رضوی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 167-213

چکیده
  در حالی که از مجموع ۹۶ ایل، ۵۴۷ طایفه مستقل و ۱۸۰۲۲۳ خانوار عشایر ایران در سال ۱۶۶ مجموعاً ۲۷ ایل، ۴۱ طایفه مستقل و ۲۹۶۷۳ خانوار در استان کرمان و بخشی از استان هرمزگان کوچ می کنند و در حالی که این استان به لحاظ تعداد ایلات و طوایف در مرتبه اول قرار دارد و ۱۶/۵ درصد خانوارهای عشایری را در خود جای داده است، مطالعات انجام شده درباره ایلات ...  بیشتر

نقش شرق شناسی در استعمار غربی

مرتضی کتبی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 215-235

چکیده
  «توانا بود هر که دانا بود». این شعاری است که بر سر وزارت آموزش و پرورش ما و هر مدرسه در میهن ما نقش بسته و مایه تحرل و غنای نهاد تربیتی و فرهنگی ما در همه اعصار بوده است. همین اندیشه بود که به فرهنگ ایرانی و اسلامی ما امکان داد تا قرنها در تاریخ معرفت بشریت بدرخشد. در عصر حاضر، وضع دیگر شده و سکه وارونه گشته است؛ البته نه اینکه دیگر ...  بیشتر

نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران

مسعود چلبی؛ محمد عبدالهی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 238-247

چکیده
  جامعه عشایری ایران دارای نظام اجتماعی مشخصی بوده است که از لحاظ نوع یا ماهیت و ویژگی های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و قشربندی با نظام های اجتماعی مذکور در تیپولوژی هاى ارائه شده در آثار موجود کاملاً قابل انطباق نیست و نوع آرمانی آن را میتوان تحت عنوان نظام ایلی از سایر نظام های اجتماعی متمایز کرد. نظام ایلی غالب بر جامعه عشایری ایران امروز ...  بیشتر

تاریخچه اشتغال زن در ایران

عذرا جارالهی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 249-267

چکیده
  کارکردن زنان در خارج از خانه همانند پدیده های دیگر اجتماعی از زمانی به زمان دیگر متحول می گردد و این تحول می تواند مورد مطالعه توصیفی و تبیینی قرار گیرد. هدف این مقاله مطالعه توصیفی اشتغال زنان در ایران است. زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری، در امور مختلف کشاورزی، گله داری، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوش به دوش مردان ...  بیشتر

روش شناسی مردمی

بیوک محمدی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 269-277

چکیده
  آنچه از نظر خوانندگان میگذرد بحث مختصری است درباره نظریه «روش شناسی مردمی». با توجه به سابقه تاریخی این نظریه می توان گفت که بحث درباره ریشه مفاهیم و نظری آن موضوعی طولانی، پیچیده و جالب است که مؤلفان دیگر به بهترین شکل به آن پرداخته اند. آنچه در اینجا ارائه می شود بحثی است کوتاه درباره اصول کلی و کاربرد این نظریه. مقصد ما این است ...  بیشتر

سفرنامه های ترجمه شده درباره ایران

مهدی محسنیان راد

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، صفحه 279-307

چکیده
  در طول ۸۰۰ سال گذشته و در بستر تحولات پرفراز و نشیب تاریخ ایران، سیاحانی به کشور ما آمده اند و عده ای از آنها، پس از بازگشت به وطن، اقدام به انتشار سفرنامه خود کرده اند. برخی از این سفرنامه ها در همان اعصار به زبان های مختلف اروپایی ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است. مثلا سفرنامه آدام اولئاریوس در سال ۱۶۳۹ م همزمان به سه زبان انگلیسی، آلمانی ...  بیشتر