نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درگذشته نظام اجتماعی پدیده ای طبیعی محسوب می شد که آن چنان که هست باید آن را پذیرفت و در آن دخل و تصرفی نمی توان اعمال کرد. در قرون اخیر با رشد علوم اجتماعی تصور دیگری از جامعه و نظام اجتماعی شکل گرفته است که بر مبنای آن جامعه ساخته دست انسان هاست و هم آنها می توانند آن را دگرگون کنند. اما این بدان معنی نیست که جامعه الگوها و ساختارهای نسبتاً پایدار و محدودکننده ای ندارد و آزادی عمل انسان ها را محدود نکند، بلکه یک نوع ارتباط متقابل بین انسان ها و جامعه وجود دارد که مطابق آن با اینکه جامعه ساخته دست انسان هاست انسانها نیز محصول جامعه هستند و جامعه و تغییر و تحول آن، و رابطه انسان با جامعه از قانون مندیهای خاصی پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The need for scientific evaluation of development programs and the situation in Iran

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn panahi