نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف نهایی ما در این مقاله این است که، بدون توجه به ظرایف و دقایق، به دریافتی کلی و حتی شهودی از تحولات جمعیت ایران نایل شویم. مع الوصف، به باور ما این مقصود به درستی حاصل نمی شود مگر آنکه تحولات جمعیت ایران را در متن تحولات ناموزون جمعیت قاره ها و همچنین در متن وسیعتر تحولات جمعیت جهان ملاحظه کنیم. بنابراین، در این مقاله زمینه ای ابتدا جمعیت زمین را در گذشته و حال به اختصار بررسی میکنیم، سپس، جمعیت مناطق جغرافیایی بزرگ را در عصر جدید و رشد ناموزون جمعیت این مناطق را تا جنگ جهانی دوم، از یک سو و در دوره پس از جنگ، از سوی دیگر ملاحظه می کنیم، و در نهایت، نظری اجمالی می اندازیم به روند و آهنگ تغییرات جمعیت ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A glimpse of the world's population, the continent and Iran

نویسنده [English]

  • hasan sarai