دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
در تبیین پدیده توسعه و توسعه نیافتگی

سیف الله سیف الهی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 1-53

چکیده
  نابرابری اجتماعی پدیده جدیدی نیست. پیدایش آن به آغاز زندگی اجتماعی انسان برمی گردد. انسان از دیرباز با برداشت های مختلف به تبیین و یا توجیه این پدیده پرداخته و نظراتی در ضرورت رد یا ابقای آن در جوامع بشری عرضه داشته و بر آن تأکید کرده است. « نابرابری اجتماعی » در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیق تر و گسترده تر ...  بیشتر

تضاد میان آموزش و پرورش و جامعه؛ بررسی کتاب فارسی اول دبستان

شهلا اعزازی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 54-79

چکیده
  به دنبال تغییرات شدیدی که در قرن نوزدهم در جوامع صنعتی به وجود آمد، ضرورت سواد برای افراد جامعه مطرح شد و بتدریج مورد قبول اکثر کشورهای جهان قرار گرفت، به نوعی که امروزه تقریباً تمام کودکان در اثر وارد شدن به مدرسه، سواد و تخصص های لازم را کسب می کنند و به صورت افراد با سواد فعالیت های اجتماعی خود را در جامعه انجام می دهند. در اثر ورود ...  بیشتر

نقد و تحلیلی بر تحقیقات جامعه شناختی خانواده در ایران

عذرا جارالهی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 80-95

چکیده
  در گزارش حاضر پس از بیان مختصری از سابقه تحقیقات جامعه شناختی خانواده در ایران، به نقد این تحقیقات از سه جنبه عمده فرهنگی، سازماندهی و محتوا پرداخته و بر این اساس پیشنهاداتی ارائه نموده ایم. لازم به تذکر است که بسیاری از مشکلات ذکر شده در این مقاله گریبانگیر سایر تحقیقات، بخصوص تحقیقات اجتماعی است. امید است که دست اندرکاران و صاحب ...  بیشتر

در باره نرخهای رشد جمعیت ایران 1335 تا 1365
دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 97-111

چکیده
  بیش از سه دهه است که جمعیت کشور ما با نرخ رشدی در حدود ۳ درصد در سال در حال افزایش است. در فاصله بین اولین سرشماری و آخرین سرشماری سراسری نفوس، نرخ رشد سالیانه جمعیت ایران در حدود ۳/۳ درصد در سال بوده است. سالیانه حدوداً ۳ درصد در سال را که حضوری سی و چند ساله در کشور ما داشته است تا حدودی روشن کنیم. به باور ما ادراک این معنا، هرچند با تأخیر، ...  بیشتر

مسائل سالمندان در ایران

عزت الله سام آرام

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 113-128

چکیده
  پیری یا سالمندی به عنوان آخرین دوره زندگی انسان همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی و زیست شناسی قرار داشته است. این دوره از زندگی که معمولاً با بالا رفتن سن برای افراد مطرح می شود، در بسیاری موارد مسائلی چون ضعف قوای جسمانی، تنهایی، از کار افتادگی، معلولیت، بیماری و احتمالاً بی سرپرستی و فقر و تنگدستی را همراه خود دارد. بروز اینگونه ...  بیشتر

" واره " یا نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه در ایران و علل تداوم آن

مرتضی فرهادی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 129-162

چکیده
  واره نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه بر پایه مبادله « شیر با شیر» می باشد. مبادله و تعویض یک کالا با کالایی از همان نوع و با همان درجه از مرغوبیت در بین اقوام ابتدایی نیز دیده شده اما آن معاوضه به خاطر مسائل اقتصادی انجام نمی شده است. مالینوسکی در باره مبادله سیب زمینی هندی بین بومیان جزایر «تروبریاند» در ملانزی می نویسد. هر خانواده ...  بیشتر

مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم

ناهید مطیع؛ فریده سرحدی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 163-177

چکیده
  بشر از دیر باز تحت تأثیر شرایط محیطی و اقلیمی پیرامونش قرار گرفته است. به طوری که بسیاری از فعالیت های تولیدی و حتی اجتماعی اش بر پایه این شرایط شکل گرفته است. البته چنین به نظر می رسد که همراه با پیچیده تر شدن جوامع و پیشرفت علوم و فنون جدید، این رابطه به صورت معکوس در می آید. یعنی انسان با بکارگیری تکنولوژی مدرن، نفوذ و تسلط خویش را بر ...  بیشتر

نظر ابن خلدون و اص می حاب نحله ستیزه درباره منشاء دولت

جواد یوسفیان

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 179-204

چکیده
  موضوع علل ظهور دولت از روزگار باستان به این سو همواره مورد توجه متفکران اجتماعی قرار گرفته است. هر چند این مساله عمری دراز دارد و در طی قرنهای پیشین برای حل آن مساعی گوناگون به عمل آمده است، باز باید گفت که در باره ویژگی های دون و ریشه ها و سیر تکامل آن نظر واحدی پدید نیامده است. در این مقام از میان نظریه های نسبتا مقبول یکی را پیش می نهیم ...  بیشتر

جایگاه، رسالت مسئولیت اجتماعی روزنامه از دیدگاه خوانندگان
دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 205-234

چکیده
  وسایل ارتباط جمعی همانند دستگاه سلسله اعصاب بدن که اندام های مختلف را به یکدیگر متصل می کنند، میلیونها انسان را نه تنها در داخل یک کشور، بلکه در این «دهکده جهانی » به هم مرتبط می سازند. وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون)، این توانایی را دارند که در مواقع گوناگون، آگاهی ها و هشدارهای لازم را به افراد جامعه بدهند تا آنها ...  بیشتر

نگرشی انتقادی به نظریه «سلوله کانیسمانی» ماکس وبر

داور شیخاوندی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 235-253

چکیده
  مردمان شهر – دولت های گونه گون، چون از ستم خداوندان زمینی به جان آمدند، به پندار خدای آسمانی پناه بردند تا شاید به یمن بندگی او بند از بردگی این ناخدایان بگسلند و جان و مال و ایل و عیال خود را از خدنگ و نیرنگ آنان برهانند. ولی هنوز پاسی از ابداع این مفر یا ملجاء نگذشته بود که خدایگان زمینی ادعا کردند که نظر کرده، خدا گزیده، خدازاده، ...  بیشتر

اهمیت تفکیک هگلی ، دولت و جامعه مدنی

عظیم رهین

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، صفحه 255-277

چکیده
  تمیز جامعه مدنی از دولت به صورت مکتوب نخستین بار در سال ۱۸۲۱ در فلسفه حقوق هگل به چاپ رسید. در تشریح فلسفی او در این اثر، جامعه مدنی GeSollschofii burgerliche نشانگر مرحله ای از تحول دیالکتیکی خانواده به دولت است، نافی آن زندگی اخلاقی است که در اجتماع کوچک انسانی ( خانواده) ایجاد می شود تا به نوبه خود به وسیله اجتماع بزرگ از نظر سیاسی مستقل، ملت حاکم، ...  بیشتر