مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بشر از دیر باز تحت تأثیر شرایط محیطی و اقلیمی پیرامونش قرار گرفته است. به طوری که بسیاری از فعالیت های تولیدی و حتی اجتماعی اش بر پایه این شرایط شکل گرفته است. البته چنین به نظر می رسد که همراه با پیچیده تر شدن جوامع و پیشرفت علوم و فنون جدید، این رابطه به صورت معکوس در می آید. یعنی انسان با بکارگیری تکنولوژی مدرن، نفوذ و تسلط خویش را بر محیط پیرامونش هر چه بیشتر اعمال می کند. هر چند که تسلط همه جانبه بشر بر اقلیم و طبیعتش، حتی در کشورهای صنعتی نیز زیر سئوال است، اما میتوان گفت انسان در کشورهای جهان سوم و بویژه در محیط های روستایی، هنوز تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار دارد. البته باید توجه داشت منظور از « شرایط اقلیمی » تنها ویژگی هایی همچون میزان بارش باران، درجه هوا، رطوبت و ... نیست. بلکه شرایط اقلیمی خود مجموعه وسیعی را در برمی گیرد که عناصری را به صورت زنجیره ای به یکدیگر متصل می کند. مثلاً شرایط اقلیمی خود می تواند تا حدودی نزدیکی یا دوری روستا از شهر را تعیین کندو و به همین ترتیب میزان فاصله روستا از شهر می تواند برخورداری یا عدم برخورداری روستائیان را نسبت به برخی از خدمات عمرانی همچون جاده مناسب، مدرسه، آب بهداشتی، برق، حمام، وسایل مدرن زندگی و ... تعیین نماید. بنابر این شاید بتوان گفت در اکثر روستاهای ایران داشتن اقلیم مناسب و معقول، تا حد زیادی حیات اقتصادی - اجتماعی قشرهای مختلف روستایی را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی حاضر به منظور نشان دادن این وضعیت انجام شده است. بدین منظور سه روستای مختلف در منطقه گیلان انتخاب شدند تا تأثیرات اقلیم را بر فعالیت تولیدی زنان روستایی بررسی کنیم. این روستاها هریک اقلیمی خاص و متفاوت از دیگری دارند: ۱- روستای چاف پایین ۲- روستای ملومه ۳- روستای آهندان اهداف ما از این بررسی عبارتند از: ۱- نشان دادن تأثیر اقلیم بر نقش تولیدی زنان روستائی و مقایسه آن در اقلیم های ۲ - مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستا با فعالیت مردان و یافتن تشابهات و اختلافات آن روش ما در این بررسی، روش میدانی و تکنیک های مورد استفاده مصاحبه و مشاهده تواماً بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare productive activities of rural women in three regions of the Province

نویسندگان [English]

  • nahid moti
  • farideh sarhadi