جایگاه، رسالت مسئولیت اجتماعی روزنامه از دیدگاه خوانندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وسایل ارتباط جمعی همانند دستگاه سلسله اعصاب بدن که اندام های مختلف را به یکدیگر متصل می کنند، میلیونها انسان را نه تنها در داخل یک کشور، بلکه در این «دهکده جهانی » به هم مرتبط می سازند. وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون)، این توانایی را دارند که در مواقع گوناگون، آگاهی ها و هشدارهای لازم را به افراد جامعه بدهند تا آنها بتوانند، با تصمیم گیری های آگاهانه، به فعالیت های خود ادامه دهند. نکته قابل ملاحظه ای که بین وسایل ارتباط جمعی و افراد جامعه وجود دارد این است که هر دو از اجزاء مرتبط یک نظام اجتماعی می باشند که برای ادامه حیات باید قدرت شناخت و توانایی رویارویی با مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را داشته باشند. جوامعی که نتوانند مسایل و مشکلات خود را بشناسند و در صدد یافتن راه حل برای آن برآیند، نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و در نتیجه فناپذیر هستند. پیش از آن که بتوانیم با مسایل و مشکلات مبارزه کنیم، باید در درجه اول از آنها آگاه باشیم و آنها را بشناسیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status, mission and social responsibility newspaper readers